Created with Sketch. Add to Calendar 2020-09-14 18:00:00 2020-09-16 00:00:00 Europe/Oslo Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2020 Radisson Blu Caledonien Hotel Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand Norsk Petroleumsforening Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2020_2020-09-14 18:00:00
14. to 16. Sep 2020

Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2020

Created with Sketch. Kristiansand

Velkommen til den 33. Kristiansandkonferansen innen Boring og Brønn,
14. - 16. september 2020!

Conference language: Norwegian

Den 33. Kristiansandkonferansen avholdes på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Formålet med konferansen er å presentere tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til boring og brønn.

De siste årene er bransjen blitt satt under et stadig større press rundt alt fra omdømme til økt lønnsomhet og konkurransekraft. Hvordan navigerer vi i dagens landskap og hvor går veien videre for bransjen? Temaet for årets konferanse er derfor:

«Bærekraftig Framtid for Boring & Brønn»

Med dette ønsker programkomitéen å få inn forslag til foredrag innenfor følgende områder:

 • Teknologi og løsninger for boring og komplettering på den modne sokkelen
 • Hvilke operasjonelle erfaringer er gjort?
 • HMS – hva kan vi lære av tidligere storulykker og hva gjør vi for å hindre en ny hendelse? Hvilke grep tar bransjen for å redusere klimagassutslipp?
 • Nye arbeidsprosesser rundt digital brønnplanlegging og autonome operasjoner har vært diskutert mye de siste årene. Hva har vi lært og hva gjenstår før dette tas i bruk i stor skala? Deling av data er også i vinden, hva gjør bransjen for å fremme deling av boreerfaringer på tvers av operatører og partnerskap?

Nytt av året er at programkomitéen ønsker å åpne opp for at en masteroppgave blir presentert på konferansen.

Send oss forslag til foredrag

Det er utarbeidet et fast formular (se nedlasting av fil under) som komitéen ønsker forslagsstillerne skal bruke under utarbeidelsen av forslag til foredrag. Dette er gjort for å unngå at vi går glipp av gode forslag ved at budskapet i foredraget blir underkommunisert. Husk at det er skjemaet for forslag til foredrag komiteen bruker som basis for å evaluere innsendte forslag. Listen over tema listet over er et utgangspunkt, men kan gjerne utvides. Vi er åpne for andre forslag. Det vil derfor være forslagsstilleren og komitéens vurderinger av forslagene som setter grensen for hva som skal presenteres på årets konferanse.

Som tidligere år vil konferansen avholdes på norsk i den grad det er praktisk mulig og komitéen ber om at tekst skrives og eventuelt påfølgende foredrag primært holdes på norsk. Forslag til foredrag i henhold til vedlagt format sendes til prosjektleder på e-post: kristin.oinaes@npf.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er: 31. mars 2020

Ved spørsmål kontaktes Norsk Petroleumsforening (NPF) ved prosjektleder Kristin Øinæs,
tlf. 455 07 475.

Foredragsholdere som har fått forslag akseptert vil bli tilskrevet i løpet av mai d.å. Program og informasjon om konferansen vil bli sendt ut elektronisk i løpet av juni d.å. Skulle du ha spørsmål vedrørende årets konferanse, vennligst ta kontakt med NPFs prosjektleder eller en av programkomitéens medlemmer.

Kristiansandkonferansen viderefører lange tradisjoner med presentasjon av forbedringer som er oppnådd de siste årene i tillegg til presentasjon av igangsatte forbedringstiltak for å møte nye utfordringer og rammebetingelser i tiden fremover.

Programkomiteen håper årets tema fanger interesse og ønsker alle hjertelig velkommen til Kristiansand i september!

På vegne av programkomitéen,
Thomas Eide Mæland
Komitéleder

Program

Monday 14. September

18:30

Registrering

Radisson Blu Caledonien Hotel
19:30

Aperitif

20:00

Tapas og Mingling

Tuesday 15. September

Mer informasjon kommer

Wednesday 16. September

Mer informasjon kommer

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Sted:

Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610 KRISTIANSAND

Conference language:

Norwegian

Konferanseavgift:

Kr 9.900 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva)

Kr 11.900 for andre (ekskl. 25% mva)

Konferanseavgiften inkluderer:

 • Konferansepresentasjoner
 • Lunsj
 • Forfriskninger
 • Ice-breaker med fingermat og drikke (14. september)
 • Konferansemiddag (15. september)

Tillegg for utstilling: 

Ordinær NOK 10.000 (+25% mva). Tillegg for utstilling forutsetter ordinær påmelding av en konferansedeltaker. Utstillingsavgiften inkluderer:

 • Utstillingsplass i mingleområdet utenfor plenumsalen. Dette er området hvor alle pauser vil være.
 • Hver utstillingsplass er 2 meter bred og 1, 5 meter dyp. Tilsvarende et konferansebord og 2 roll-ups.
 • Konferansebord og strøm

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling:

 • 1 års medlemskap for konferansedeltakere – alle lokalavdelinger (NOK 1.000)

Avbestilling:

NOK 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (31. august 2020). Gebyret frafalles hvis det sendes en annen deltaker fra samme arbeidsgiver. Hvis avbestilling skjer etter fristen må full seminaravgift betales, men vi aksepterer at det sendes en annen deltaker helt frem til konferansestart. Vennligst gi beskjed så snart informasjon om ny deltaker er tilgjengelig.

Avlysning av arrangement:

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure
Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Caledonien Hotel:

Rompris 14.-16. september: NOK 1.395 inkl. mva per natt i enkeltrom.

NB! Rom reserveres via påmeldingen til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Frokost er inkludert i pris.

 

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin Øinæs
Prosjektleder
Tlf. +47 45 507 475
E-post: kristin.oinaes@npf.no