Created with Sketch. Add to Calendar 2020-09-15 08:30:00 2020-09-16 00:00:00 Europe/Oslo Webinar:
Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2020
Norsk Petroleumsforening Webinar:
Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2020_2020-09-15 08:30:00
15. to 16. Sep 2020

Webinar:
Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2020

Created with Sketch. ONLINE

WEBINAR

Norsk Petroleumsforening tar hensyn til det økte smittetrykket i samfunnet og gjør derfor årets bore- og brønnkonferanse om til et rent webinar. Vi skulle aller helst ha møttes i Kristiansand, men helse og sikkerhet må i år gå foran alt.

Foredragene blir i all hovedsak de samme med den samme høye kvaliteten, men justeres og tilpasses en digital plattform. Sjekk denne siden jevnlig for oppdatert informasjon!

Velkommen til den 33. Kristiansandkonferansen innen Boring og Brønn,
15. – 16. september 2020!

Conference language: Norwegian

Temaet for årets konferanse er:

«Bærekraftig Framtid for Boring & Brønn»

De siste årene er bransjen blitt satt under et stadig større press rundt alt fra omdømme til økt lønnsomhet og konkurransekraft. Hvordan navigerer vi i dagens landskap og hvor går veien videre for bransjen? Formålet med konferansen er å presentere tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til boring og brønn.

Med dette ønsker programkomitéen å få inn forslag til foredrag innenfor følgende områder:

  • Teknologi og løsninger for boring og komplettering på den modne sokkelen
  • Hvilke operasjonelle erfaringer er gjort?
  • HMS – hva kan vi lære av tidligere storulykker og hva gjør vi for å hindre en ny hendelse?
  • Hvilke grep tar bransjen for å redusere klimagassutslipp?
  • Nye arbeidsprosesser rundt digital brønnplanlegging og autonome operasjoner har vært diskutert mye de siste årene. Hva har vi lært og hva gjenstår før dette tas i bruk i stor skala?
  • Deling av data er også i vinden, hva gjør bransjen for å fremme deling av boreerfaringer på tvers av operatører og partnerskap?

Nytt av året er at programkomitéen ønsker å åpne opp for at en masteroppgave blir presentert på konferansen.

Send oss forslag til foredrag

Det er utarbeidet et fast formular (se nedlasting av fil under) som komitéen ønsker forslagsstillerne skal bruke under utarbeidelsen av forslag til foredrag. Dette er gjort for å unngå at vi går glipp av gode forslag ved at budskapet i foredraget blir underkommunisert. Husk at det er skjemaet for forslag til foredrag komiteen bruker som basis for å evaluere innsendte forslag. Listen over tema listet over er et utgangspunkt, men kan gjerne utvides. Vi er åpne for andre forslag. Det vil derfor være forslagsstilleren og komitéens vurderinger av forslagene som setter grensen for hva som skal presenteres på årets konferanse.

Som tidligere år vil konferansen avholdes på norsk i den grad det er praktisk mulig og komitéen ber om at tekst skrives og eventuelt påfølgende foredrag primært holdes på norsk. Forslag til foredrag i henhold til vedlagt format sendes til prosjektleder på e-post: kristin.oinaes@npf.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er: 31. mars 2020

Ved spørsmål kontaktes Norsk Petroleumsforening (NPF) ved prosjektleder Kristin Øinæs,
tlf. 455 07 475.

Foredragsholdere som har fått forslag akseptert vil bli tilskrevet i løpet av mai d.å. Program og informasjon om konferansen vil bli sendt ut elektronisk i løpet av juni d.å. Skulle du ha spørsmål vedrørende årets konferanse, vennligst ta kontakt med NPFs prosjektleder eller en av programkomitéens medlemmer.

Kristiansandkonferansen viderefører lange tradisjoner med presentasjon av forbedringer som er oppnådd de siste årene i tillegg til presentasjon av igangsatte forbedringstiltak for å møte nye utfordringer og rammebetingelser i tiden fremover.

Programkomiteen håper årets tema fanger interesse og ønsker alle hjertelig velkommen til konferansen i september!

På vegne av programkomitéen,
Thomas Eide Mæland
Komitéleder

Program

Tuesday 15. September

08:30

Velkommen

Thomas Eide Mæland, leder av programkomiteen

Møteleder: Per Lund, Odfjell Drilling

08:35

Ut av krisen – inn i fremtiden

Ingrid Sølvberg, Oljedirektør, Oljedirektoratet
08:55

Digitalisering - konkurranse og samarbeid

Roy Ruså, CDO, Petoro
09:25

Klimastrategi mot 2030 og 2050, Framtidens energinæring på norsk sokkel

Hildegunn T. Blindheim, Direktør klima og miljø, Norsk Olje og Gass
09:50

Kaffe

10:05

HMS - Klima

Intro og Møteleder: Per Lund, Odfjell Drilling
10:15

Utslippsreduserende tiltak fra jackups

Mikkel Søndergaard Pedersen, Technical Superintendent, Maersk Drilling
10:35

Utslippsreduserende tiltak fra flyterigger

Thomas Borsholm, Principal Engineer Rig Design, Odfjell Drilling
11:00

Lunsj

Arbeidsprosesser

Møteleder: Linda Vigdel, Schlumberger
11:30

Kun forandring er konstant- Vår søken etter en bærekraftig, perfekte verden

Thor Andre Løvoll, Direktør D&W, Neptune Energy Norge
11:55

Hvorfor skal jeg egentlig satse på moderne verktøy for brønndesign?

Thomas Selbekk, Chief Revenue Officer, Oliasoft
12:20

Innovative Digital Well Construction Planning Solution Enhances Coherency and Efficiency of the Drilling Design Process

Waldemar Szemat, Drilling Business Manager, Schlumberger
12:45

Digitalisering i Praksis – Teknologibruk for Strømlinjeforma Arbeidsflyt i Boring- og Brønn

Kristian Solem, Software Implementation Engineer, AGR Software
13:10

Kaffe

Arbeidsprosesser

Møteleder: Tore Weltzin, Equinor
13:25

Fullt automatisert retningsboring er nå en realitet - et eksempel fra norsk kontinentalsokkel

Tommy Solbakk, Service Delivery Manager integrerte boretjenester, Halliburton
13:40

Automatisk retningsboring ved hjelp av elektromagnetisk data

David Selvåg Larsen, Digitalization Manager Europe, Baker Hughes
13:55

Felles Q&A

Halliburton og Baker Hughes
14:05

Sikker totaloptimalisering av borehastighet og brønntilstand vha automatisk sanntidskalibrering av boremodeller

Kristian Gjerstad, Principal Numerical Modelling Engineer, Sekal
14:25

Neste generasjons poretrykk- og borehullstabilitet prognoser

Henrik Grimsmo Busengdal, Boreingeniør/Data Scientist og Håvard Jordbrekk Blikra, Boreingeniør/Data Analytiker, Geoprovider AS
14:50

Ny mikroelektronikk gir data for neste generasjon reguleringsteknikk innen boring

Jøran Austbø, VP Sales og Morten Granhøy-Lieng, VP Operations, Tomax
15:15

Slutt dag 1

Wednesday 16. September

Operasjonell erfaring

Møteleder: Linda Vigdel, Schlumberger
08:30

Troll brønnkonstruksjon – ekspanderbar liner i multilateral brønn

Marie Houge Nesheim, Kompletteringsingeniør, Equinor
08:55

Tor II well design – implementing new technology

Tarald Husevåg Gaup, Sr. Wells Engineer og Hans Martin Leistad, Sr. Completion Engineer, ConocoPhillips
09:20

Intervention-free operation - from completion to production

Rune Gimre, Vice President Completion, Interwell
09:45

Wired Drill Pipe – Success stories from Snorre Expansion Project

Eirik Aasberg Vandvik, National Oilwell Varco
10:10

Kaffe

Teknologi og HMS

Møteleder: Tore Weltzin, Equinor
10:25

Analyse av brønnkontrollkompetanse innenfor bore- og brønnaktiviteter

Arne Mikal Enoksen, Sjefsingeniør, Boring og brønnteknologi, Petroleumstilsynet
10:45

Utblåsning fra brønn 22/30c-G4 på Elgin brønnhodeplattform mars 2012

Mike Pollard, Senior Advisor, Reflekt AS
11:10

Electric Completions – The Path to lower cost wells with advanced completions

Alan McLauchlan, Product Manager – All Electric Completions, Halliburton
11:35

Avslutning

Thomas Eide Mæland, leder av programkomiteen

Eirik Aasberg Vandvik

Project Manager, National Oilwell Varco

NOV Dynamic Drilling Solutions Norway • Forus • 2015, March 1st – Present
As a branch of NOV Wellbore Technologies, Dynamic Drilling Solutions (DDS) offers downhole services including data acquisition, drilling optimization, well data analysis and real-time drilling automation using wired drill pipe (WDP). DDS also offers monitoring and advisory services to drilling operations.

Project Manager WDP • 2019, September 1st – Present
Managing all Wired Drill Pipe related work on Transocean Spitsbergen for the Snorre Expansion Project (SEP). Responsibilities include:
• Keeping track of logistics from and to the rig, which include 7000m of Drill pipe, over 20 electronic tools and 100 other wired components
• Managing and advising a crew of 3 offshore engineers on the rig
• Developing wired prototype tools together with Equinor and NOV engineering
• 5 Engineers direct reports
Drilling Solutions Engineer • 2016, May 1st – 2019, September 1st
Responsibilities include interpretation of drilling data, both downhole and surface acquired, as well as work offshore running and maintaining WDP network while optimizing drilling conditions. Other tasks include contributing with technical knowledge to sales personnel and create business cases towards operators and contractors.
• Over 30 hitches offshore, both on the Norwegian and British continental shelf
• Completed and presented wired pipe time savings analyzes for operators, including Statoil, Aker BP and Saudi Aramco
• Prepared and presented downhole data analysis for Aker BP’s Alvheim field
Momentum Engineer • 2015, March 1st – 2016, May 1st
Trainee position as part of NOVs Momentum program. Its main purpose is to educate the most competent and knowledgeable engineers in NOV. This includes exposing the trainees to realistic, work related scenarios around the world. Some tasks were:
• Aberdeen, UK: Extensive training in technical sales and presentations, customer presentations
• Houston, US: Customer interaction, technical presentations, in depth introduction to electronic downhole tools
• Dubai, UAE: Tool and bitfailure reports, quality assurance of service procedures, familiarization with onshore equipment
Aker Solutions MMO • Stavanger • 2013 – 2014 (Part-time)
Safety Engineer
Organized and created ALARP, BAT and HAZARD registers, translated technical documents from Norwegian to English, used Statoil’s STILtips to organize documents, drawn technical drawings in Microstation and CAD, as well as worked on various projects for ConocoPhillips, Statoil and BP.
Other Work Experience
Fluid Control Services AS • Sola, Sola • 2010, 2011 (Summerinternship) – Industrial mechanic.
GMC Maritime • Hundvåg, Stavanger • 2008, 2009 (Summerinternship) – Industrial mechanic.
Education
Master’s Degree Programme in Petroleum Engineering, Drilling • University of Stavanger • 2014
- Master thesis: Experimental investigation at heavy light interface of Reelwell ERD, Reelwell
Bachelor’s Degree Programme in Petroleum Engineering • University of Stavanger • 2012
- Bachelor thesis: Wellhead Steering, UIS
TAF Engineering Preparatory Courses • Randaberg High School • 2009

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Conference language:

Norwegian

Konferanseavgift:

Kr 4.900 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva)

Kr 6.900 for andre (ekskl. 25% mva)

Rabatt: Vi gir kvantumsrabatt til virksomheter som melder på flere enn 10 deltakere. Ta kontakt med Prosjektleder Kristin Øinæs for mer informasjon og påmelding.

“Nett” – pris inkluderer:

  • Tilgang til å se konferansen direkte via nettleser
  • Konferansepresentasjoner

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling:

  • 1 års medlemskap for konferansedeltakere – alle lokalavdelinger (NOK 1.000)

Avbestilling:

NOK 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (31. august 2020). Gebyret frafalles hvis det sendes en annen deltaker fra samme arbeidsgiver. Hvis avbestilling skjer etter fristen må full seminaravgift betales, men vi aksepterer at det sendes en annen deltaker helt frem til konferansestart. Vennligst gi beskjed så snart informasjon om ny deltaker er tilgjengelig.

Avlysning av arrangement:

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure
Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin Øinæs
Prosjektleder
Tlf. +47 45 507 475
E-post: kristin.oinaes@npf.no