Nord

NPF Nord skal være den viktigste møteplassen for petroleumsinteresserte i Nordland og foreningen skal fremme næringens vekst og utvikling i regionen.

NPF Nord er en åpen møteplass for alle med interesse for petroleumsbransjen som ønsker uformell kontakt og informasjonsutveksling på tvers av fag, industri og tjenesteyting, store og små, private og offentlige aktører. NPF Nord er del av et nasjonalt nettverk og samarbeider med NPFs øvrige lokalavdelinger.

Petroleumsaktivitet

Petroleumsaktiviteten som skjer i Nord-Norge foregår i havområdene utafor kysten av Nordland og i Barentshavet. Basebyene Brønnøysund med helikopterbase og Sandnessjøen med forsyningsbasen, er de mest synlige hva angår aktiviteten på sokkelen utenfor Nordland.

Industri

Nordland er industrifylke fremfor noen og inneholder bedrifter som for eksempel Elkem AS, Celsa Nordic AS, Ferroglobe Manganese Norway AS, Alcoa AS og Rana Gruber AS innen smelteverk og prosessindustri. I tillegg er Nordland Norges største innen havbruk med flere store bedrifter; Cermaq Norway AS, Nordlaks Oppdrett AS og Nova Sea AS. Innen olje og gass er både Aker Solutions sammen med Aker BP ASA og Equinor AS også tilstede, alle Sandnessjøen.

En alltid like aktuell leverandør innen olje og gass er Bodø bedriften Rapp Bomek AS. Når det gjelder brann- og sikkerhetsdører, er de kjente over hele verden.

I Nordland har vi også en egen oljeklynge; Olje og Gassklynge Helgeland er et nettverk av leverandørbedrifter som har spesialisert seg på leveranser inn mot petroleumsindustrien. Olje og gassklynge Helgeland er kvalifisert som Arena-prosjekt i Innovasjon Norge.

Turistperle

Nordland med sine kjente turistmagneter, Lofoten og Helgeland, er i tillegg full av en rekke «skjulte skatter» innen for eksempel aktivitetsturisme.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Nord

Odd Eriksen

Styreleder

Mobil: 95776705

Styret i NPF Nord

Styreleder
Odd Eriksen
Styremedlem
Karl Peter Johansen
Styremedlem
Sylvie Halseth
Styremedlem
Eigil Dåbakk
Styremedlem
Sølvi Helen Kristoffersen