Petroleum Technology – Norsk Petroleumsforening

Petroleum Technology

The Petroleum Technology Committee are responsible for the following conferences:

- Feltutviklingskonferansen
- The NPF North Sea Decommissioning Conference
- Risk Management Summit
- Reservoir and Production Management
- Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
- Drift, vedlikehold og modifikasjonskonferansen
- Offshore Pipelines & Risers
- Marine konstruksjoner og fartøy

Petroleum Technology