Add to Calendar 2015-01-26 19:00:00 2015-01-28 15:00:00 Europe/Oslo 18. Feltutviklingskonferansen Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassveien 551, 5258 Blomsterdalen Norsk Petroleumsforening 18. Feltutviklingskonferansen_2015-01-26 19:00:00
26. to 28. Jan 2015

18. Feltutviklingskonferansen

BERGEN

Velkommen til den 18. Feltutviklingskonferansen

Etter ti-år med vekst, peker pilene nedover for norsk petroleumsnæring. Kostnadene er for høye, det planlegges med færre brønner, riggratene er på veg nedover og planlagte utbygginger utsettes. Nå er det nødvendig for bransjen å ta tak utfordringene men også gripe de mulighetene den nye situasjonen gir. Vi må bruke tiden godt og finne smartere og mer effektive måter å gjøre ting på. For vi skal være i denne bransjen lenge – både hjemme og i verdensmarkedet.

Petroleumsnæringen er fortsatt en næring for fremtiden, men vi må redusere timeforbruket på prosjektering og detalj-prosjektering, utvikle mer kostnadseffektiv teknologi og vurdere kontrakts- og samarbeidsformer. Dette er temaer vi vil diskutere på årets feltutviklingskonferanse.

NPFs årlige feltutviklingskonferanse er derfor et viktig møtested for deg som ønsker å bli oppdatert på nye prosjekter og erfaringer høstet i avsluttede eller pågående prosjekter. Ikke minst er status på de mest spennende, pågående nye teknologiutviklingsprosjektene en viktig del av konferansen. Nettopp teknologi og utvikling, er sentrale tema i år.

Feltutviklingskonferansen 2015 blir møtestedet der vi diskuterer “Hva nå?”, kan høste erfaringer og få både inspirasjon og nye ideer.

 

Helge Hatlestad
Programkomiteen

 

Programkomité

 • Helge HatlestadAcona AS, Komitéleder
 • Bjørn Laastad, Statoil ASA
 • Fredrik Wadel-Andersen, Onesubsea Processing AS
 • Frode Barlein, Wood
 • Hanne Gilje, Aker BP
 • Ingrid Karstensen, Wintershall Norge AS
 • Jan Gunnar Waalmann, Aker Engineering & Technology AS
 • Kristian Skavang, Aibel AS
 • Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet
 • Per Flugstad, Aker Engineering & Technology AS
 • Rune Martinsen, SPIRIT ENERGY
 • Terje Skogen, FMC Kongsberg Subsea AS

Program

Monday 26. January

Registrering

Forfriskninger & pizzaservering
19:30

Nøkkelen til å lykkes fremover

Torstein Sanness, Lundin Norway

Tuesday 27. January

Åpning/velkommen

Helge Hatlestad, Acona, leder av programkomiteen

ÅPNINGSFOREDRAG

Møteledere:
Per Flugstad, Aker Solutions
Nils Tjøstheim, OD
09:10

Norsk sokkel – status og framtidsutsikter

Ingrid Sølvberg, OD
09:40

Perspektiv for norsk sokkel

Ivar Aasheim, Statoil
10:10

Hvorfor er det fortsatt interessant å satse på norsk sokkel?

Øyvind Brattsberg, Det norske
10:40

Hvordan kan leverandørene bidra til forbedring og effektivisering?

Nils Arne Hatleskog, Aibel
11:10

Forfriskninger / nettverksbygging

11:30

Debatt basert på ovennevnte foredrag

Deltakere:
Ivar Aasheim, Statoil
Øyvind Brattsberg, Det norske
Nils Arne Hatleskog, Aibel

Møteleder:
Arild Selvig, FMC Technologies
12:30

Lunsj

NYE FELTUTBYGGINGER

Møteledere:
Fredrik Wadel-Andersen, OneSubsea
Terje Skogen, FMC
13:30

Johan Sverdrup – Utbygging med 50 års perspektiv

Kjetel Digre, Statoil
14:00

Utgår

14:30

Maria – Optimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Alv Bjørn Solheim, Wintershall

AFQ35 – Samordning av utbygginger kan sikre lønnsomhet

Debbie Sandven, Wintershall
15:30

Nye prosjekter i en utfordrende tid

Rune Martinsen, Centrica
16:00

Forfriskninger / nettverksbygging

INDUSTRI ERFARINGER

16:30

Erfaring med oppfølging av prosjekter i Ptil – fokus på tidlig fase

Bjørn Thomas Bache, Ptil

Spotlight on oil and gas megaprojects

John Avaldsnes, Ernst & Young
17:30

Kan leverandørene og oljeselskapene sammen øke effektiviteten i prosjekteringsfasen?

Terese Kvinge, Statoil

Slutt 1. dag

Aperitiff

Konferansemiddag m/underholdning

Underholdning: Thomas Valeur

Wednesday 28. January

PROSJEKT ERFARINGER

Møteledere:
Hanne Gilje, Det norske br>Kristian Skavang, Aibel
08:30

Åsgard Havbunnskompresjon

Snorre Grande, Statoil

Valemon – Asia erfaringer

Trond Bokn, Statoil
09:30

Eldfisk II - Hvordan videreutvikle modne områder

Glenn Hamrell, ConocoPhillips

Subsea – Utfordringer og muligheter

Arild Dybvig, Statoil
10:30

Knarr – Erfaringer med en alternativ kontrakts strategi

Marianne Eide, BG
11:00

Forfriskninger / nettverksbygging

NY TEKNOLOGI OG FORBEDRING

Møteledere:
Ingrid Karstensen, Wintershall
Frode Barlein, Wood Group Mustang
11:30

Havbunnsfabrikken – standardisering

Karl Jørgen Kristiansen, Statoil
12:00

Kompakt separasjonsteknologi – hvordan tilleggs utbygginger kan realiseres

Jarle Richter Flaata, FMC Technologies
12:30

Lunsj

13:30

Seabox – et bidrag til forenkling og kostnadseffektivitet

Helge Lunde, Seabox

Elektrifisering og kontrollrom på land – BP Vallhall

Olav Fjellså, BP
14:30

Kraft fra land - en etablert teknologi. Hvordan er dette løst på Johan Sverdrup?

Svein Knudsen, ABB
15:00

Avslutning

Helge Hatlestad, Acona

Practical information

Arrangør:
Norsk Petroleumsforening (NPF)

Sted:
Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland/Bergen
Flyplassveien 551

Påmeldingsfrist:
23. januar 2015

Påmelding til konferansen:
Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:
rune.baastad@npf.no

Konferanseavgift:
Kr 9.900,- for NPF-personlige medlemmer (eksl. 25 % mva)
Kr 10.900,- for andre (eksl. 25 % mva)

Konferanseavgiften inkluderer:
– Konferansemiddag
– Lunsj
– Forfriskninger

Avbestilling:
Kr 1.000,- + 25% mva. i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (19. januar 2015).

Betaling:
Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort ved påmelding.

Presentasjoner:
Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjenglige.

Hotell:
Clarion Hotel Bergen Airport er nå fullbooket. Vennligst kontakt Rune Baastad for reservasjoner av hotellrom

 

Kontaktperson:
Rune Baastad
Telefon: 22 13 18 17
e-post: rune.baastad@npf.no