Add to Calendar 2018-01-30 09:00:00 2018-01-31 15:15:00 Europe/Oslo 21. Feltutviklingskonferansen Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen Norsk Petroleumsforening 21. Feltutviklingskonferansen_2018-01-30 09:00:00
30. to 31. Jan 2018

21. Feltutviklingskonferansen

BERGEN

Den 21. Feltutviklingskonferansen avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport 30. og 31. januar 2018. Formålet med denne konferansen er å presentere fremtidige prosjekter og nye utbyggingsløsninger innen olje- og gassindustrien.

Temaet for årets konferanse er “Bærekraftig feltutvikling i morgendagens energimarked”. I dette ligger erkjennelsen av at fremtidens energisammensetting vil endres og hva vil dette bety for de miljøene som skal initiere, planlegge og gjennomføre morgendagens prosjekter?

På konferansen ønsker vi å videreformidle erfaringer fra de forbedringene industrien har fått til de siste tre årene, men kanskje først og fremst å diskutere hva som skal til av ytterligere endringer de neste 5 – 10 årene for å tilpasse oss nye rammebetingelser og nye utfordringer.

Programkomiteen håper temaet og sammensetningen av programmet er interessant og ønsker hjertelig velkommen til Bergen i januar!

 

På vegne av komiteen,
Helge Hatlestad, komiteleder

Program

Tuesday 30. January

09:00

Innledning til konferansen

09:10

Industriens konkurransekraft

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass
09:30

Overgangen til nye energiformer

Liv Hovem, CEO, DNV GL Oil&Gas
09:50

Et oljeselskap sitt perspektiv

Nikolai Lyngø, Senior VP Konsernstrategi og innovasjon, Statoil (U.K.) Limited
10:10

Et miljøpolitisk perspektiv

Idun Bortne, Venstre

PANELDEBATT

10:30

Bærekraftig feltutvikling i morgendagens energimarked

Debattleder: Runar Rugtvedt, Bransjesjef Olje & Gass, Norsk Industri
Deltakere: - Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - Nikolai Lyngø - Liv Hovem - Idun Bortne
11:30

Lunsj

NYE PROSJEKTER

12:30

Bærekraftig feltutvikling og muligheter innenfor ny energi

Trond Bokn, Vice President and Head of New Energy and International Oil & Gas projects, Statoil
13:10

Nova - Økt verdiskaping ved utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Sindre Solland, Wintershall
13:40

Johan Castberg (feltprosjektet)

Knut Gjertsen, Statoil
14:10

Pause

14:40

Yme

Ane Bryne Berg, Repsol
15:10

Troll fase 3

Bjørn Laastad, Statoil
15:40

Fjernstyring av Valemon fra land

Lars Høier, Produksjonsdirektør, Statoil
16:10

Valhall Flanke Vest – del av den neste halve milliarden fat fra Valhall

Tore Lillebø, Project Integration Manager, AkerBP
16:40

Ferdig - dag 1

18:30

Aperitiff

19:00

Kveldstale: «Laust og fast om framtid i olja…»

Svein Ildgruben, kommunikasjonsdirektør, Wintershall
19:30

Konferansemiddag

Wednesday 31. January

08:45

Refleksjoner etter dag 1

ERFARINGER

09:00

Maria – selection and implementation of a multi-host development concept

Jens Balmer, Wintershall AG
09:30

Oseberg H - et digitalt konsept for fremtiden

Terje Masdal, Prosjektdirektør, Statoil
10:00

Pause

10:30

Goliat – veien videre

Vidar Kråkenes, Joint Venture Operated License Manager, Eni
11:00

NCS i et globalt perspektiv

Tore Guldbrandsøy, Senior VP & Head of Stavanger Office, Rystad Energy
11:30

Lunsj

NYE LØSNINGER

12:30

Feltutvikling i Lundin - visjoner for våre neste utbygginger

Tom Widerøe, Chief Engineer Subsea, Lundin
13:00

Digital transformasjon av feltutviklingsprosjekt

Lars Meløe, Kongsberg Digital
13:30

Pause

14:00

Forbedring gjennom strategiske allianser

Olav Henriksen, Senior VP Projects, Aker BP / Stian Sande, Business Unit Director Stavanger, Subsea 7
14:40

Normalt ubemannet FPSO – fiksjon eller framtid?

Knut Engebretsen, Aker Solutions
15:10

Oppsummering og avslutning

15:15

Takk for nå!

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Komite:

 • Helge Hatlestad, Acona AS – Komitéleder
 • Bjørn Laastad, Statoil ASA – Komitémedlem
 • Fredrik Wadel-Andersen, Onesubsea Processing AS – Komitémedlem
 • Hanne Gilje, Aker BP – Komitémedlem
 • Ingrid Karstensen, Wintershall Norge AS – Komitémedlem
 • Kristian Skavang, Aibel AS – Komitémedlem
 • Linda Hanken, Lundin Norway AS – Komitémedlem
 • Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet – Komitémedlem
 • Per Flugstad, Aker Solutions AS – Komitémedlem
 • Terje Skogen, TechnipFMC – Komitémedlem
 • Irene O. Snellingen, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Komitémedlem

Sted:

Clarion Hotel Bergen Airport
Flyplassvegen 551
5258 Blomsterdalen, Bergen

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:
irene.snellingen@npf.no

Påmeldingsfrist:

23. januar 2018

Konferanseavgift:

Kr 9.400 for NPF-personlige medlemmer (eksl. 25 % mva)
Kr 10.900 for andre (eksl. 25 % mva)

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger

Konferansemiddag:

Kr 1.240. Kan bestilles og betales sammen med øvrig påmelding.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp
(23. januar 2018).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort ved påmelding.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Clarion Hotel Bergen Airport
Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen, Bergen
Telefon: 56 10 00 00
E-post: cl.bergen.airport@choice.no.

Pris: Kr 1.413 inkl. mva per natt i enkeltrom.
NB! Rom reserveres via påmeldingen til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Kontaktperson / prosjektleder:

Irene O. Snellingen
Telefon: 22 13 18 14
E-post: irene.snellingen@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.