Add to Calendar 2021-10-19 10:00:00 2021-10-19 19:00:00 Europe/Oslo HOLDES I ÅR PÅ NORSK!
31st Petroleum Tax Conference
Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0161 Oslo Norsk Petroleumsforening HOLDES I ÅR PÅ NORSK!
31st Petroleum Tax Conference_2021-10-19 10:00:00
19. Oct 2021

HOLDES I ÅR PÅ NORSK!
31st Petroleum Tax Conference

OSLO

The organising committee are pleased to welcome you to the
31st Petroleum Tax Conference 19th October 2021 in Oslo.

Conference language: Norwegian


Programkomiteen har stor glede av å ønske velkommen til den 31. Petroleumsskattekonferansen 19. oktober 2021 i Oslo.

Konferansen holdes i år på norsk

Et petroleumsskattesystem for fremtiden?

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i petroleumsskatteloven. Endringene består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Forslaget til nytt petroleumsskattesystem er dermed et forslag til et mer kontantstrømbasert skattesystem. Vi er nå midt i høringsprosessen som har en frist 3. desember.

  • Hvordan vil forslaget slå ut for ulike selskaper?
  • Hvilke systemegenskaper har forslaget?
  • Hvordan blir endringene sett på fra utlandet?
  • Hvilke finansielle problemstillinger er knyttet til en slik omlegging?
  • Er dette et skattesystem for fremtiden?

Dette er noen av de spørsmål som vil bli berørt under årets konferanse!

Velkommen!

Program

Tuesday 19. October

09:30

Registrering og kaffe

10:00

Velkommen

Møteleder: Joachim M. Bjerke, Partner og leder av skatteavdelingen, Advokatfirmaet BAHR

10:05

Presentasjon av høringsforslaget

Ingvild Brandal Gaasemyr, Lovrådgiver og Petter Solbu, Fagsjef, Finansdepartementet
10:50

Vurdering av høringsforslaget fra september 2021 om petroleumsskatt

Diderik Lund, Professor emeritus, Universitetet i Oslo
11:10

Analysis of Norway’s petroleum tax proposal

Graham Kellas, SVP, Global fiscal research, Wood Mackenzie
11:30

Lunsj

Møteleder: Espen Kvilekval, Global Head of Oil & Gas, DNB

12:45

Norsk sokkel etter pandemien

Ellen Bakken, Sjeføkonom, Norsk olje og Gass
13:05

Forslag til endringer petroleumsskatt- foreløpige kommentarer

Kristin Altmann Fylling, Tax Manager, Lundin Energy Norway
13:25

Longboat Energy- Foreløpige kommentarer til forslag til nytt skattesystem

Helge Hammer, CEO, Longboat Energy
13:45

Foreløpige kommentarer – Infrastruktur

Svein M. Spanne, CFO, CapeOmega
13:55

Kaffe

14:30

Innspill og kommentarer fra et juridisk perspektiv

Joachim M. Bjerke, Partner og leder av skatteavdelingen, Advokatfirmaet BAHR
14:50

Perspektiver på finansiering

Espen Kvilekval, Global Head of Oil & Gas, DNB
15:15

Avsluttende Q&A sesjon

15:45

Forfriskninger/Fingermat/Snacks

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Sted:

Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0161 Oslo

Konferanseavgift:

Kr 5.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 6.900 for andre (ekskl. 25% mva.)

Spesialtilbud

→ Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften
→ Studenrabatt

Kontakt prosjektleder for mer informasjon og registrering med rabatt.

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger/Fingermat/Snacks
– Konferansepresentasjoner

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år / studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (5. oktober 2021).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Vennligst kontakt prosjektleder direkte dersom du har behov for overnatting.
Vær oppmerksom på at overnatting IKKE er inkludert i konferanseavgiften.

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin Øinæs, prosjektleder NPF
Mobil: 45 50 74 75
E-post: kristin.oinaes@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.