Created with Sketch. Add to Calendar 2019-09-16 09:00:00 2019-09-18 16:00:00 Europe/Oslo Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2019 Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand Norsk Petroleumsforening Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2019_2019-09-16 09:00:00
16. to 18. Sep 2019

Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2019

Created with Sketch. KRISTIANSAND

Velkommen til den 32. Kristiansandkonferansen innen Boring og Brønn,
16. - 18. september 2019!

Conference language: Norwegian

Den 32. Kristiansandkonferansen avholdes på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Formålet med konferansen er å presentere tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til boring og brønn.

Vi er nå inne i en periode der stadig mer data blir gjort tilgjengelig for aktører som leverer rådgivende og autonome løsninger. Temaet for årets konferanse er derfor

«Digital omstilling i praksis»

  • Fremtidens boreoperasjoner blir mer autonome. Hvordan driver bransjen digital omstilling?
  • Teknologi- og erfaringsoverføring blir viktigere. Hvilke operasjonelle erfaringer er gjort?
  • De fleste nye brønner er sidesteg. Hvordan kan disse leveres mest mulig effektivt?
  • Brønnplugging er under utvikling. Hvilke praktiske erfaringer er gjort?
  • Flere allianser etableres. Hvilke utfordringer oppstår, hvordan er de løst og hvilke resultater er oppnådd så langt?

Send oss forslag til foredrag

Det er utarbeidet et fast formular (se nedlasting av fil under) som komitéen ønsker forslagsstillerne skal bruke under utarbeidelsen av forslag til foredrag. Dette er gjort for å unngå at vi går glipp av gode forslag ved at budskapet i foredraget blir underkommunisert. Husk at det er skjemaet for forslag til foredrag komiteen bruker som basis for å evaluere innsendte forslag. Listen over tema listet over er et utgangspunkt, men kan gjerne utvides. Det vil derfor være forslagsstilleren og komitéens vurderinger av forslagene som setter grensen for hva som skal presenteres på årets konferanse.

Som tidligere år vil konferansen avholdes på norsk i den grad det er praktisk mulig og komitéen ber om at tekst skrives og eventuelt påfølgende foredrag primært holdes på norsk. Forslag til foredrag i henhold til vedlagt format sendes til prosjektleder på e-post: kristin.oinaes@npf.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er: 29. mars 2019 Ved spørsmål kontaktes Norsk Petroleumsforening (NPF) ved prosjektleder Kristin Øinæs, tlf. 455 07 475.

Foredragsholdere som har fått forslag akseptert vil bli tilskrevet i løpet av mai d.å. Program og informasjon om konferansen vil bli sendt ut elektronisk i løpet av juni d.å. Skulle du ha spørsmål vedrørende årets konferanse, vennligst ta kontakt med NPFs prosjektleder eller en av programkomitéens medlemmer.

Kristiansandkonferansen viderefører lange tradisjoner med presentasjon av forbedringer som er oppnådd de siste årene i tillegg til presentasjon av igangsatte forbedringstiltak for å møte nye utfordringer og rammebetingelser i tiden fremover.

Programkomiteen håper årets tema fanger interesse og ønsker alle hjertelig velkommen til Kristiansand i september!

På vegne av programkomitéen,
Narve E. Endresen
Komitéleder

 

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Sted:

Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610 KRISTIANSAND

Conference language:

Norwegian

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin Øinæs
Prosjektleder
Tlf. +47 45 507 475
E-post: kristin.oinaes@npf.no

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.