Add to Calendar 2022-09-14 09:00:00 2022-09-14 14:00:00 Europe/Oslo Velkommen!
32nd Petroleum Tax Conference
Radisson Blu Plaza Sonja Henies Plass 3 Norsk Petroleumsforening Velkommen!
32nd Petroleum Tax Conference_2022-09-14 09:00:00
14. Sep 2022

Velkommen!
32nd Petroleum Tax Conference

OSLO

The organising committee are pleased to welcome you to the
32nd Petroleum Tax Conference 14th September 2022 in Oslo.

Conference language: Norwegian


Programkomiteen har stor glede av å ønske velkommen til den 32. Petroleumsskattekonferansen 14. september 2022 i Oslo.

Konferansen holdes i år på norsk

Har vi nå fått et petroleumsskattesystem for fremtiden?

Et bredt flertall i Stortinget har nå vedtatt omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt. Omleggingen innebærer et mer kontantstrømbasert petroleumsskattesystem. Omleggingen skjer etter at det faste petroleumsskattesystemet våren 2020 ble erstattet med et midlertidig system for å sikre verftsindustrien og aktivitet etter kysten i lys av det sterke fallet i oljeprisene. Ved behandlingen av omleggingen av skattesystemet ble det i Stortinget pekt på viktigheten av forutsigbare rammevilkår som tilpasser seg virkeligheten og er kunnskapsbaserte. Et formål med omleggingen er at skatten ikke påvirker lønnsomheten i prosjektene. Prosjekt som er lønnsomme før skatt, må også være lønnsomme etter skatt. Men er det slik? Er det nye skattesystemet tilpasset virkeligheten og er det kunnskapsbasert? Dette vil vi få høre mer om på årets konferanse – den 32. Petroleum Tax Conference.

Finansministeren kommer og gir den politiske vurderingen av denne omleggingen. DNB gir en vurdering av den makroøkonomiske situasjonen, mens Energy Aspects gir de markedsmessige omgivelsene for olje- og gassindustrien. WoodMackenzie setter omleggingen i et globalt perspektiv. Anders Wittemann gir en presentasjon av hvordan konseptvalg ved utbygginger blir påvirket av lønnsomhetsmål og ulike skattesystem. Finansdepartementet og Oljeskattekontoret berører forskriftsendringer og ligningsmessige konsekvenser av omleggingen. Virkningen av denne omleggingen vil bli berørt av industrien og finanssektoren samt fra et juridisk ståsted. Dette er noen av de foredragsholderne som vil gi innsiktsfulle kommentarer og vurderinger av omleggingen til et mer kontantstrømbasert petroleumsskattesystem

Kommer du?

Program

Wednesday 14. September

09:30

Registrering og kaffe

10:00

Velkommen

Detaljert program vil bli publisert ila kort tid

16:20

Avslutning

17:00

Aperitiff etterfulgt av middag

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Programkomite:

  • Morten Evjenth Lindbæck, OED – Komitéleder
  • Ingvild Brandal Gaasemyr, Finansdepartementet – Komitémedlem
  • Espen Myhra, OKEA – Komitémedlem
  • Espen Kvilekval, DNB Bank – Komitémedlem
  • Joachim Bjerke, BAHR – Komitémedlem
  • Ellen Bakken, NOROG – Komitémedlem
  • Kristin H. Øinæs, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Sted:

Radisson Blu Plaza Hotel
Sonja Henies Plass 3, 0134 Oslo

Konferanseavgift:

Kr 6.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 7.900 for andre (ekskl. 25% mva.)

Spesialtilbud

→ Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften
→ Studentrabatt

Kontakt prosjektleder for mer informasjon og registrering med rabatt.

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger
– Middag
– Konferansepresentasjoner

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 35 år / studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (31. august 2022).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Vennligst kontakt prosjektleder direkte dersom du har behov for overnatting.
Vær oppmerksom på at overnatting IKKE er inkludert i konferanseavgiften.

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin Øinæs, prosjektleder NPF
Mobil: 45 50 74 75
E-post: kristin.oinaes@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.