Add to Calendar 2023-10-24 08:00:00 2023-10-25 18:00:00 Europe/Oslo KONFERANSEN ER UTSATT TIL 2024
Energiomstillingskonferansen 2023
Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14 Norsk Petroleumsforening KONFERANSEN ER UTSATT TIL 2024
Energiomstillingskonferansen 2023_2023-10-24 08:00:00
24. to 25. Oct 2023

KONFERANSEN ER UTSATT TIL 2024
Energiomstillingskonferansen 2023

STAVANGER

KONFERANSEN ER UTSATT TIL 2024

– NY DATO KOMMER.

 

 

 

Energiomstillingskonferansen 2023

24. – 25. oktober 2023,  Clarion Hotel Stavanger

Conference language: Norwegian

Hvordan kan Norge, som en stor eksportør av energi i form av olje, gass, og kraft, utnytte sine unike fortrinn i en tid preget av energiomstilling? Som en ledende energinasjon står vi ved et kritisk veiskille: Overgangen fra fossile brensler til en utslippsfri fremtid. Konferansens hovedmål er å belyse denne utfordringen, med fokus på å bevare Norges konkurransekraft og sikre norske arbeidsplasser.

Vi spør:

  • Energiomstilling: Halvparten av energibruken er fremdeles fossil. Vil vi klare å komme til null?
  • Energibruk: Alt som kan elektrifiseres – vil bli elektrifisert. Hvordan vil det påvirke industrien?
  • Mer utslippsfri energi: Hvilke teknologier vil vinne frem?

 

NPF gir deg bransjens viktigste møteplass for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap. Bli med oss for å utforske, diskutere og forme fremtidens energinasjon.

 

 

 

Velkommen!

På vegne av programkomitéen,

Narve Endresen, Bouvet
Komitéleder

Program

Tuesday 24. October

08:00

Registrering og morgenkaffe

08:30

Velkommen

Narve Endresen, Bouvet - Komitéleder
08:45

Utfordringsbildet - og politiske løsninger

Tina Bru - Nestleder, Høyre
09:15

Havvindtoget står. Hvordan kom vi hit og hvordan er veien videre?

Petter Osmundsen - Professor petr.øko ved Inst for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Universitetet i Stavanger
09:45

Betraktninger rundt energiomstillinger.

Anders Waage Nilsen - COWI
10:15

Dilemmaer for den norske energiomstillingen

Berit Tennbakk - Partner, Thema Consulting Group
10:45

Pause

11:10

Hvilken rolle vil Norge ha som leverandør av O&G i et globalt perspektiv?

Mari Vassdokken Sigstad - Principal Consulting, Rystad Energy
11:35

Paneldebatt: Hvordan best utnytte våre komparative fortrinn?

Moderator: Hilde Øvrebekk - Journalist, Stavanger Aftenblad
12:00

Lunsj

13:00

Hvor mye kraft trenger vi?

Lars Andre Kalve, direktør Nettstrategi og analyse - Lnett
13:25

Energidistribusjon: Kraftsystemet. Sårbarhet, uregulerbar kraft

Anders Lie Brenna - EnergiWatch
13:50

Hvordan sikre at tilgang på ren og rimelig kraft forblir den norske industriens fremste konkurransefortrinn?

Fredrik Norman - Direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt, Elkem ASA
14:15

Pause

14:45

Hvordan påvirker nye rapporteringskrav for bærekraft petroluemsnæringen?

Per Arvid Gimre - PwC
15:10

Klimarisiko

Maria Gjølberg, Position Green
15:35

Oljeingeniørene går inn i nye bransjer

Thor Magnus Rovik - Fortescue Future Industries
16:00

CCS. Markedsmuligheter. Kommersialisering av CCS, hva må til?

Einar Høie Vormedal, Business Development Advisor - Northern Lights JV
16:25

Energiomstilling på sokkelen. Olje&Gass og fornybart - ja takk, begge deler?

Hildegunn Blindheim, Administrerende direktør - Offshore Norge
18:30

Aperitiff

19:00

Konferansemiddag

Wednesday 25. October

08:30

Velkommen, dag 2

08:35

Energiomstilling Norge

Kjetil Visnes - Vice President Norway energy hub. Equinor
09:00

Samfunnsnytte vs konsekvenser?

Klaus Mohn - Rektor, Universitetet i Stavanger
09:25

Kostnader. Klimarisiko

09:50

Teknologianvendelse - additive manufacturing

Brede Lærum - Equinor & TBA - Vår Energi
10:15

Pause

10:45

Kjernekraft for dummies

Sunniva Rose - Norsk Kjernekraft
11:10

Geotermi – Den usynlige energikilden

Sjur Talstad - GTML
11:35

Hva må til for å bygge en hav-vindindustri i Norge?

Arvid Nesse - Cluster Manager, Norwegian Offshore Wind
12:00

Energiomstilling i leverandørindustrien. Havvind - bygge og sammenstille flyte- og turbiner på land. Fra Olje og gass til fornybart

Irene Wergeland - Wergeland Base
12:25

Energiomstilling i leverandørindustrien - Aibel en organisasjon i endring

Erlend Mjanger - SVP Business Development and Supply Chain Management, Aibel
12:50

Oppsummering

Narve E. Endresen - Bouvet & Chair of Program Committee
13:00

Lunsj

Practical information

INFORMASJON

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Programkomite

Narve Endresen, Bouvet
Kjetil Nes, Aker BP
Kristian Skavang, Aibel
Monica Vaksdal, Mitta
Atle Simonsen, Lyse
Øistein Johannessen, Equinor
Annethe Gjerde, Vår Energi
Sunniva Rose, Norsk Kjernekraft

 

Conference language: Norwegian

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger.

Spesialpris for denne konferansen:

  • Kr 100 for NPF-medlemmer (+ 25% mva)
  • Kr 1.500 for andre (+ 25% mva)

Konferanseavgiften inkluderer:

  • Konferansepresentasjoner
  • Lunsj
  • Forfriskninger

Konferansemiddag:

  • Kr 980 (+ 25% mva)

Overnatting:

Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger. Pris per natt i enkeltrom, inkludert frokost: 1,588 NOK incl. VAT. Rom reserveres via mail: cl.stavanger@strawberry.no bruk bookingkode GR019323. Kontakt eventuelt hotellet på telefon: +47 5150 2500.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år / studenter og seniorer.

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Avbestilling:

Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (10. oktober 2023), med mindre en stedfortreder tilbys. Etter denne datoen vil full registreringsavgift gjelde, men stedfortreder vil fortsatt bli akseptert. Erstatninger for registrerte delegater kan gjøres når som helst, men vi vil sette pris på forhåndsvarsling.

Force majeure: Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltakeravgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Kontaktperson / prosjektleder:

Hanne Hernes, Prosjektleder. Tlf. +47 4045 2327. e-post: hanne.hernes@npf.no