Add to Calendar 2023-09-18 18:00:00 2023-09-20 14:00:00 Europe/Oslo Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2023 Radisson Blu Caledonien Hotel Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand Norsk Petroleumsforening Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2023_2023-09-18 18:00:00
18. to 20. Sep 2023

Kristiansandkonferansen innen boring og brønn 2023

KRISTIANSAND

Velkommen til den 36. Kristiansandkonferansen innen boring og brønn

Komplekse reservoarer – kostnadseffektive brønner

 

18. – 20. september 2023!

 

Conference language: Norwegian

Norsk Petroleumsforening arrangerer ”Kristiansandkonferansen”. Denne konferansen er den viktigste møteplassen i Norge innen boring og brønn og formålet er å presentere tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til dette.

Boring av nye brønner er helt essensielt for å opprettholde produksjonen fra norsk sokkel. Etterspørselen etter energi fra olje- og gassvirksomheten forventes å være høy fremover, samtidig som forventningene er store til industrien for å redusere sine klimaavtrykk. Spesielt er det viktig å få ut verdiene fra de eksisterende feltene på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Boremålene fra felt i halefasen er mindre og risikoen som må håndteres er annerledes. Reservoarene er gjerne komplekse og ”overburden” kan være ustabil med de utfordringene dette medfører ift. design av kostnadseffektive brønner for å få ut gjenværende potensiale.

De mange nye feltutviklingsplanene (PUD-ene) levert i 2022 vil medføre en økning i antall nye brønner i årene som kommer. Kapasitet, kompetanse og tilgang til råvarer forventes å bli krevende for gjennomføring av denne omfattende aktiviteten på lik linje med utviklingen innenfor andre områder. Utfordringen krever nytenkning, kostnadseffektive løsninger og effektive arbeidsprosesser for å løse fremtidens oppgaver med knapphet på ressurser. Bore- og brønn industrien må se etter enda smartere og bedre måter for boring og komplettering av disse brønnene.

 

Temaet for årets konferanse er: “Komplekse reservoarer – kostnadseffektive brønner”.

Vi presenterer tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til boring og brønn.

 

 

Programkomiteen håper årets tema fanger interesse og ønsker alle hjertelig velkommen til Kristiansand, 18. – 20. september 2023!

 

På vegne av programkomitéen,
Marianne Torstensen, Petoro
Komitéleder

 

 

 

 

Utstillere

Utstillere

Program

Monday 18. September

18:30

Registrering

Radisson Blu Caledonien Hotel
19:30

Aperitif

20:00

Tapas og Mingling

Tuesday 19. September

08:00

Registrering og kaffe

08:30

Velkommen

Marianne Torstensen, Petoro - Leder av programkomiteen

Moderator:

Elisabeth Haram, Odfjell Drilling og Marianne Torstensen, Petoro
08:45

Autonomous Operations – are we there yet?

Marianne Davenport, MD Baker Hughes Norway
09:15

FLX - Lighthouse for the future

Jostein Vestvik, VP FLX Wells - Equinor
Thomas Tverdal, VP FLX AMR - Equinor
09:45

Maturing Assets. An Operator’s Experience

Hroar Hermansen, Manager Subsurface Characterization - ConocoPhillips
10:15

Pause

Moderator:

Tore Weltzin, Equinor og Oddvar Skjæveland - NORCE
10:45

Brønnplanleggingsprosess med fokus på slisse og target optimalisering

Stein Tjelta Håvardstein, Fagleder Boring og Brønn - Petoro
11:10

Erfaringer med autonome operasjoner i Equinor

Erlend Wersland, Oppgaveleder - Equinor
11:35

Den smertefulle veien (til suksess)

Jan Arild Skappel, Operational Excellence Manager - Wintershall Dea
Johnny Fuglestad, Performance Manager - Transocean
Stig Trydal, CEO - Intellilift
12:00

Lunsj

13:00

3 års erfaring med automatisert retningsboring på norsk sokkel

Marcel Ngueguim, Fagleder retningsboring og brønnposisjon - Equinor
Jan Egil Tengesdal, Service Delivery Manager - Halliburton
13:25

Boreoptimalisering; bedre situasjonsforståelse gir bedre beslutninger

Morten Welmer, Chief Technology Officer - Sekal
13:50

Axter Retrieve - Nedihulls maskinering og robotiserte operasjoner

Hans Fjellanger, Managing Director - Aarbakke Innovation
14:15

Pause

Moderator:

Lars-Jørgen Ruså Solvi - Aker BP og Amir Gergerechi - Ptil
14:45

Digitalisering av informasjon og arbeidsflyt mellom Equinor planer og Archer’s boreoperasjoner

Erlend Wersland, Oppgaveleder - Equinor
Nina Brattetaule, Director IT & Digitalization - Archer
15:10

Experiences from Drill Well on Simulator Project

Tron Golder Kristiansen, Chief Engineer, Drilling & Well-Rock Mechanics - Aker BP
15:35

Digital plan for boreoperasjoner - endring med samarbeid og medvirkning

Tor Tjeldnes, Digital Transformation Manager - Odfjell Technology
Rita Høyvik Presttun, Director of Strategy - Keystone
16:00

Nedihullsfiberoptikk for Styring av Brønnintegritet for Brønner i Drift

Claas Hendrik Van Der Zwaag, Leading Engineer Well Technology Well Integrity DWCC WCWI CI - Equinor
Medforfattere: Lars Vinje, Kjetil E. Haavik og Alireza Roostaei - Equinor
16:25

Slutt dag 2

19:00

Aperitif

19:30

Middag

Wednesday 20. September

Moderator:

Jeanette Gimre - Halliburton og Thor Blunck - Blunck Offshore
08:30

Velkommen til dag to!

08:45

Erfaring med autonom innstrømningskontroll global, og hvordan erfaringene kan overføres til Nordsjøen

Vidar Mathiesen, CEO og Øystein Mølstre - InflowControl
09:10

Metall til Metall casing reperasjons teknologi for Well Recovery

Øyvind Aareskjold, Sales & Account Manager - SLB Well Production Systems
09:35

Bridging the Gap

Gunvald Nesheim, Staff Wells Fluid Specialist - ConocoPhillips
10:00

Pause

Moderator:

Roy Middleton - ConocoPhillips og Amir Gergerechi - Ptil
10:30

Johan Castberg – God planlegging + robuste løsninger = suksess

Erling Grindhaug, Lead drilling engineer - Equinor
Charlotte Eliasson, Assistant Drilling Supervisor - Equinor
10:55

Coiled Tubing Drilling: A Method for Delivering Cost-Effective Laterals in a Mature Field

Sondre Fagerås, Sr. Coiled Tubing Drilling Engineer - ConocoPhillips
11:20

Unlocking Delivery of Cost Effective Complex Wells in the Alvheim Area

Dan Sturdee. Alliance Project Lead - Aker BP
11:45

Novel Tail-Pipe Disconnect Successfully Deployed During Plug-Back Back Operations in Norwegian Continental Shelf: Longest, Heaviest Sacrificial Tailpipe Run to Date

Nicolas Rogozinski, Senior Technical Professional - Citadel Casing Solutions
Stian Krag, CEO - GS Energy Solutions AS
12:10

Tallfesting av lekkasjerisiko for permanent pluggede brønner

Øystein Arild, Spesialrådgiver - Norce
12:35

Lunsj / Slutt dag 3

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Programkomite:

 • Marianne Torstensen, Petoro (Komiteleder)
 • Tore Weltzin, Equinor
 • Thor Blunck, Blunck Offshore
 • Lars-Jørgen Ruså Solvi, Aker BP
 • Amir Gergerechi, Ptil
 • Oddvar Skjæveland, NORCE
 • Elisabeth Haram, Odfjell Drilling
 • Jeanette Gimre, Halliburton
 • Roy Middleton, ConocoPhillips

Sted:

Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610 KRISTIANSAND

Conference language:

Norwegian

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til Prosjektleder: hanne.hernes@npf.no

Konferanseavgift:

Kr 10.900 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva)

Kr 12.400 for andre (ekskl. 25% mva)

Konferanseavgiften inkluderer:

 • Konferansepresentasjoner
 • Lunsj
 • Forfriskninger
 • Tapas middag (18.september)
 • Konferansemiddag (19. september)

Tillegg for utstilling: 

Ordinær NOK 10.000 (+25% mva). Tillegg for utstilling forutsetter ordinær påmelding av en konferansedeltaker. Utstillingsavgiften inkluderer:

 • Utstillingsplass i mingleområdet utenfor plenumsalen. Dette er området hvor alle pauser vil være.
 • Hver utstillingsplass er 2 meter bred og 1, 5 meter dyp. Tilsvarende et konferansebord og 2 roll-ups.
 • Konferansebord og strøm

! Spesialtilbud for unge i bransjen !
Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder hanne.hernes@npf.no for registrering.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år/ studenter og seniorer.

Avbestilling:

NOK 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (4. september 2023).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Radisson Blu Caledonien Hotel. Vestre Strandgate 7, 4610 KRISTIANSAND

Rompris:

Fra 18.-20. september: NOK 1.440 inkl. mva per natt i enkeltrom. Frokost er inkludert i pris.

NB! Rom reserveres via påmeldingen til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk. NPF er ikke økonomisk ansvarlig for no-show.

Kontaktperson / prosjektleder:

Hanne Hernes
Prosjektleder
E-post: hanne.hernes@npf.no

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.