Add to Calendar 2023-01-26 08:30:00 2023-01-26 17:30:00 Europe/Oslo Norsk Petroleumsvirksomhet – hva er det? Lilleakerveien 8, 0283 Oslo Norsk Petroleumsforening Norsk Petroleumsvirksomhet – hva er det?_2023-01-26 08:30:00
26. Jan 2023

Norsk Petroleumsvirksomhet – hva er det?

OSLO

Velkommen til “Norsk Petroleumsvirksomhet – Hva er det?”
– et kurs for alle som er nye i olje- og gassbransjen!
26. januar 2023 på Lilleaker i Oslo

Conference language: Norwegian

“Hva er det?” – kurset er en introduksjon til petroleumsvirksomheten i Norge og beregnet på nyansatte, studenter og andre som ønsker en faglig oppdatering. Kurset gir et godt bilde av næringens betydning, oppbygging og plass i det norske samfunnet.

Deltagerne får et innblikk i historien på norsk sokkel hvor blant annet Equinor har spilt en sentral rolle. Vi tar opp myndighetenes oppgaver og rolle og belyser hvilket regelverk som styrer aktivitetene i petroleumssektoren.

Utfordringer og muligheter for aktørene på sokkelen, både for oljeselskap og leverandørindustrien blir diskutert sammen med tema omkring produksjon og eksport av norsk gass.

 

Velkommen til en innholdsrik dag med faglig påfyll av ny kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet og nyttig nettverksbygging!

Program

Thursday 26. January

08:30

Registrering og kaffe

09:00

Tilbakeblikk på norsk oljehistorie - "Da oljen kom til Norge"

Bjørn Vidar Lerøen, oljeveteran
09:45

Fra funn til produksjon

Tore Forthun, Equinor
10:15

Kaffepause og nettverksbygging

10:45

Konsesjonssystemer, rammer og regelverk

Mette Gravdahl Agerup, Olje- og energidepartementet
11:15

Rollen norsk gass har i å sikre europeisk energiforsyning

Silje Aamot Haga, Gassco AS
11:45

Lunsj og nettverksbygging

12:35

Sikkerhet og ansvar: Forstå det norske regimet

Øyvind Midttun, Petroleumstilsynet
13:15

Norsk sokkel i dag og veien videre

Øyvind Kirkhus, Oljedirektoratet
13:45

Kaffepause og nettverksbygging

14:15

Leverandørindustrien - med fokus på teknologioverføring

Runar Rugtvedt, Norsk Industri
15:15

En bærekraftig olje- og gassindustri

Ann-Cathrin Vaage, Offshore Norge
16:00

Tapas & drinks

– varer til ca. 17:30

Practical information

Arrangør
Norsk Petroleumsforening (NPF)

Sted

Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (gåavstand fra Lysaker stasjon)

Conference Language

Norwegian

Konferanseavgift

  • Kr 5.900 for NPF medlemmer (ekskl. 25 % mva)
  • Kr 7.400 for øvrige (ekskl. 25 % mva)

Early bird: 15% rabatt gjelder ved påmelding før 31.12.2022.

Konferanseavgiften inkluderer tilgang til presentasjoner, lunsj, tapas & drinks.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)
Du kan bli medlem i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 12 mnd. medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontigent for medlemmer under 34 år/ studenter og seniorer.

Avbestilling

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (12. januar 2023).

Betaling

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon og betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner

Godkjente presentasjoner vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Kontaktperson / prosjektleder

Christine Belgum

Tel: +47 412 08 756 / E-post: christine.belgum@npf.no

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillersavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPFs kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.