Created with Sketch. Add to Calendar 2021-04-27 09:00:00 2021-04-28 13:00:00 Europe/Oslo Webinar:
Risikostyringskonferansen 2021
Norsk Petroleumsforening Webinar:
Risikostyringskonferansen 2021_2021-04-27 09:00:00
27. to 28. Apr 2021

Webinar:
Risikostyringskonferansen 2021

Created with Sketch. ONLINE

NB! ENDRING AV FORMAT, NAVN OG KONFERANSESPRÅK

Norsk Petroleumsforening tar hensyn til smittetrykket i samfunnet og gjør derfor årets Risikostyringskonferanse (tidligere kalt "Risk Management Summit") om til et rent webinar. Vi skulle aller helst ha møttes i Stavanger, men helse og sikkerhet må i år, som ifjor, gå foran alt.

Foredragene blir denne gangen holdt på norsk og med den samme høye kvaliteten som før, men justeres og tilpasses en digital plattform.
Sjekk denne siden jevnlig for oppdatert informasjon!

Velkommen til Risikostyringskonferansen 2021

Usikre tider. Nye rammebetingelser i petroleumsnæringen.

 

Under årets konferanse vil du som deltaker bl.a. kunne høre Ptil-direktør Anne Myhrvold sitt perspektiv på risiko i petroleumsnæringen og Espen Nakstad fortelle om risikovurderinger i Helsedirektoratet ifm. Covid-19. Klima, pandemi og cyber er andre temaer konferansen vil ta for seg. Hva er konsekvensene for næringen? Og har vi metoder som møter utfordringene?

Vi ønsker med konferansen å ta opp tema petroleumsnæringen er opptatt av. Dette gjør vi gjennom å knytte til oss dyktige foredragsholdere som deler sin kunnskap og innsikt i konferansen.

Formålet med NPF sin Risikostyringskonferanse er å dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå. Denne årlige konferansen har vært avholdt siden 2015, og er rettet mot ledere og risikostyringseksperter i petroleumsindustrien.

Jobber du som leder i en petroleumsvirksomhet eller kanskje med å utarbeide operasjonelle/strategiske risikoanalyser så bør du melde deg på å få masse faglig påfyll.

Program

Tuesday 27. April

FREMTID – RAMMEBETINGELSER. FULL GASS, ELLER BREMS?

09:00

Velkommen

Bjørnar Heide, Leder av programkomiteen

Rammebetingelser i petroleumsnæringen

Anne Myhrvold, Administrerende Direktør, Petroleumstilsynet

Camilla Leon, Aker BP

Olje og Gass – leverandør kjeden sett fra et risiko perspektiv

Espen Norheim, Partner, Ernst & Young

Kristin Karlsrud Haugse, Senior rådgiver, Digitaliseringsdirekoratet

KLIMA, PANDEMI OG CYBER. HVA ER KONSEKVENSENE FOR NÆRINGEN?

Espen Rostrup Nakstad, Assisterende Helsedirektør, Helsedirektoratet

Hvordan håndtere klima-relatert risiko i norsk petroleumsvirksomhet

Trond Winther, Administrerende Direktør, Proactima

Cyber risiko i Norge 2021

Bente Hoff, Avdelingsdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Benjamin Skattum, Aker BP

Jon Lereim, Spesialrådgiver, BI

KULTUR? LEDEREN SIN ROLLE

Safetec

Wednesday 28. April

PROSESS OG METODE. HAR VI METODER SOM MØTER UTFORDRINGEN?

09:00

Velkommen dag to

Metode for strategisk risikoanalyse som synliggjør klynge- og smitteeffekter på tvers av ulike risiko

Henning Veland, KPMG

Fremtidens regelverk uten risikoakseptkriteriter?

Hermann S. Wiencke, Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap, Proactima og Terje Aven, Professor, Universitetet i Stavanger-UiS

Cathrine Carrier, Equinor

Ny revisjon av Z-013 – økt fokus på beslutningsstøtte og barrierestyring, mindre fokus på detaljerte beregninger, kvantifisering av risiko og måling mot risikoakseptkriterier.

Malene Sandøy, Technical Safety and Process Manager, Aker BP

Ann Karin Midtgaard, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Avslutning

Bjørnar Heide, Leder av programkomiteen

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Konferansespråk:

Norsk

Komite:

  • Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet (ptil)– Komitéleder
  • Richard Heyerdahl, Proactima – Komitémedlem
  • Olav Yttredal, Equinor – Komitémedlem
  • Leif Gunnar Hestholm, Aker BP – Komitémedlem
  • Olav Nyvold, Vår Energi – Komitémedlem
  • Sissel H. Jore, UiS – Komitémedlem
  • Jorunn Seljelid, Safetec – Komitémedlem
  • Kristin H. Øinæs, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til kristin.oinaes@npf.no

Påmeldingsfrist:

27. april 2021

Konferanseavgift:

Kr 4.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25 % mva)
Kr 5.900 for andre (ekskl. 25 % mva)

“Nett” – pris inkluderer:

  • Tilgang til å se konferansen direkte via nettleser
  • Konferansepresentasjoner

! Spesialtilbud for unge i bransjen !
Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder Kristin Øinæs for registrering.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap for konferansedeltakere koster NOK 1.000.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (13. april 2021).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Godkjente presentasjoner vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin H. Øinæs
Telefon: 45 50 74 75
E-post: kristin.oinaes@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.