Add to Calendar 2023-04-26 09:00:00 2023-04-26 18:00:00 Europe/Oslo Risikostyringskonferansen 2023 Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 SOLA Norsk Petroleumsforening Risikostyringskonferansen 2023_2023-04-26 09:00:00
26. Apr 2023

Risikostyringskonferansen 2023

STAVANGER

Velkommen til Risikostyringskonferansen 2023

onsdag 26. april 2023

Clarion Hotel Air, Stavanger

Formålet med Risikostyringskonferansen er å dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå. Denne årlige konferansen har vært avholdt siden 2015, og er rettet mot ledere på ulike nivå i organisasjonen samt risikostyringseksperter i petroleumsindustrien. Vi ønsker med konferansen å ta opp tidsaktuelle tema petroleumsnæringen er opptatt av. Dette gjør vi gjennom å knytte til oss dyktige foredragsholdere som deler sin kunnskap og innsikt på konferansen.​

Jobber du som leder i en petroleumsvirksomhet eller kanskje med å utarbeide operasjonelle/strategiske risikoanalyser så bør du melde deg på å få masse faglig påfyll.

Program

Wednesday 26. April

08:00

Registrering og kaffe

08:30

Velkommen

Lars Bjarne Røvang, Gassco – Leder av programkomiteen

Tema 1 - Risiko i Petroleumsnæringen

Ordstyrer: Richard Heyerdahl, Proactima og Christine Berner Nyvik, SR Bank
08:35

Energikommisjonens rapport - "Mer av alt - raskere"

Eirik Rasmussen, PwC
09:05

Petroleumstilsynet - risiko i Petroleumsnæringen

Finn Carlsen, fagdirektør Ptil
09:35

E-trussel og sikring av kritiske interesser

Stig Ledaal og Elisabeth Jakobsen, PST
10:15

Pause

Tema 2 - Sikring av samfunnskritisk infrastruktur

Ordstyrer: Lars Bjarne Røvang, Gassco og Torbjørn Bjerga, Equinor
10:30

Hvordan styre risiko i store infrastrukturprosjekter?

Inge Ketil Hansen, KOV5
11:00

Hva skjer med vår grunnleggende åpenhetskultur når vi går fra langvarig fred til hybridkrig?

Sissel Haugdal Jore, Professor, UiS
11:30

Verdikjedetilnærming til cyberrisiko

Malene Tungland Dolven, Rådgiver cyber risiko, Equinor
12:00

Energi til Europa: Målattraktivitet og geopolitisk betydning

Are Jacobsen, Security Manager. Gassco
12:30

Lunch

Tema 3 - Klimarisiko og Bærekraftsrapportering. Styring av ESG risiko, ikke lengre et valg?

Ordstyrer: Leif Gunnar Hestholm, AkerBP og Terje Bondhus, Vår Energi
13:15

Hvorfor er ESG risiko viktig for Operatører?

Reidun Elise Vold, Aker BP
13:45

Hvorfor er ESG risiko viktig for Norges Bank?

Christopher Wright, Leder - Overvåkning av bærekraftsrisiko, Norges Bank Investment Management
14:15

Risikostyring og aktsomhetsvurderinger – to sider av samme sak

Malena Martens og Gunelie Winum, Proactima
14:45

Pause

Tema 4 - Barrierestyring (Metoder og verktøy)

Ordstyrer: Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet og Jorunn Seljelid, Safetec
15:00

Mangelfull inspeksjon og vedlikehold avdekket i granskning av gasslekkasjen på Statfjord B i 2022. Hva kan næringen lære?

Thom Fosselie, Ptil
15:30

Barrierestyring maritime hendelser

Terje Nybø, Equinor
16:00

Risk management in an era of digital transformation

Rune Winther, Proactima
16:30

Setting av required end dato på korrektivt vedlikehold. Hva er utfordringene, hva gjør man når man er god?

Nils Martin Rugsveen, Equinor
17:00

Oppsummering

Lars Bjarne Røvang, Gassco – Leder av programkomiteen
17:10

Avslutter

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Programkomite:

 • Lars Bjarne Røvang, Gassco. Leder av komiteen.
 • Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet
 • Richard Heyerdahl, Proactima
 • Leif Gunnar Hestholm, AkerBP
 • Jorunn Seljelid, Safetec
 • Christine Berner Nyvik, SR Bank
 • Torbjørn Bjerga, Equinor
 • Terje Bondhus, Vår Energi

Konferansespråk:

Norsk

Sted:

Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055, Sola, Norge

Konferanseavgift:

Kr 6.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 7.900 for andre (ekskl. 25% mva.)

Spesialtilbud

→ Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften
→ Studentrabatt

Kontakt prosjektleder for mer informasjon og registrering med rabatt.

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger
– Konferansepresentasjoner

Tillegg for utstilling: 

Ordinær NOK 10.000 (+25% mva). Tillegg for utstilling forutsetter ordinær påmelding av en konferansedeltaker. Utstillingsavgiften inkluderer:

 • Utstillingsplass i mingleområdet utenfor plenumsalen. Dette er området hvor alle pauser vil være.
 • Hver utstillingsplass er 3 meter bred og 2 meter dyp. Tilsvarende et konferansebord og 2 roll-ups.
 • Konferansebord, stoler og strøm.

Se kart over utstillingsområdet. Kontakt Prosjektleder for ønsket plass.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år / studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (12. april 2023).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

 

Kontaktperson / prosjektleder:

Hanne Hernes, prosjektleder NPF
Mobil: 4045 2327
E-post: hanne.hernes@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.