Add to Calendar 2024-04-17 08:00:00 2024-04-17 18:00:00 Europe/Oslo Neste uke!
Risikostyringskonferansen 2024
Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 SOLA Norsk Petroleumsforening Neste uke!
Risikostyringskonferansen 2024_2024-04-17 08:00:00
17. Apr 2024

Neste uke!
Risikostyringskonferansen 2024

STAVANGER

Velkommen til 

Risikostyringskonferansen 2024

– Smart fremtidssikring –

 

onsdag 17. april 2024

Clarion Hotel Air,  Sola – Stavanger

Konferanselokalet er i Sky Tower i 10 etasje.

Formålet med Risikostyringskonferansen er å dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå. Denne årlige konferansen har vært avholdt siden 2015, og er rettet mot ledere på ulike nivå i organisasjonen samt risikostyringseksperter i petroleumsindustrien. Vi ønsker med konferansen å ta opp tidsaktuelle tema petroleumsnæringen er opptatt av. Dette gjør vi gjennom å knytte til oss dyktige foredragsholdere som deler sin kunnskap og innsikt på konferansen.​

Jobber du som leder i en petroleumsvirksomhet eller kanskje med å utarbeide operasjonelle/strategiske risikoanalyser så bør du melde deg på for å få masse faglig påfyll.

 

Programkomite

Christine Berner, SR Bank og Komiteleder
Lars Bjarne Røvang, Gassco
Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet
Richard Heyerdahl, Proactima
Leif Gunnar Hestholm, Aker BP
Jorunn Seljelid, Safetec
Torbjørn Bjerga, Equinor
Terje Bondhus, Vår Energi

 

 

Velkommen!

 

På vegne av programkomitéen,
Christine Berner, SR Bank
Komitéleder

 

 

Utstillere

Program

Wednesday 17. April

07:45

Registrering og kaffe

Risiko i Petroleumsnæringen

Moderator:
Christine Berner, SR Bank & Programkomiteleder
Lars Bjarne Røvang, Gassco & Programkomitemedlem
08:10

Velkommen!

Christine Berner, SR Bank og Programkomiteleder
08:20

Nasjonalt risikobilde; betydning for petroleumsindustrien?

Svenn Richard Andersen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
08:45

Et kritisk blikk på HMS offshore de siste 20 år

Prof. Em. Jan-Erik Vinnem, Preventor/NTNU
09:10

Fra mulighetsbilder til strategi – ressursbildet på Norsk sokkel

Nadine Mader-Kayser, Underdirektør for data og analyse, Sokkeldirektoratet
09:35

Pause

Helhetlig risikostyring

Moderator:
Terje Bondhus, Vår Energi & Programkomitemedlem
Torbjørn Bjerga, Equinor & Programkomitemedlem
09:55

Helhetlig risikostyring i virksomheten

Nicolay Wærp & Torbjørn Bjerga, CFO Corporate Risk , Equinor
10:15

Virksomhetens styring av risiko

Terje Bondhus, Corporate Risk Manager, Vår Energi
10:35

Eierstyring og selskapsledelse - Hva er god praksis og hva rører seg?

Eli Moe-Helgesen, Leder for Revisjon og revisjonsnær rådgivning & statsautorisert revisor, PwC
11:00

Pause

Risikohåndtering

Moderator:
Torbjørn Bjerga, Equinor & Programkomitemedlem
Leif Gunnar Hestholm, Aker BP & Programkomitemedlem
11:30

Forbedre motstandsdyktighet gjennom metode for risikodrivere: En oppdatert tilnærming til geopolitisk risikostyring

Nicolas Dorsemaine, Fagleder risikostyring, Aker BP
11:55

Innsiderisiko i petroleumsnæringen: Hva er viktige faktorer for håndtering av innsiderisiko?

Hanne Cook, Konsulent Beredskap, krisehåndtering og security, Proactima
12:20

Personellsikkerhet ved rekruttering

Stian Stenbek, Partner & Fagansvarlig sikkerhet, Sikkerhetsledelse
12:45

Lunsj

Risikoanalytiske metoder

Moderator:
Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet & Programkomitemedlem
Richard Heyerdahl, Proactima & Programkomitemedlem
13:45

Cyber resilience: Adaptiv kapasitet og implikasjoner for risiko

Tor Olav Grøtan, Seniorforsker, SINTEF Digital
14:10

Ny risikoanalyse-standard NORSOK Z-013 med fokus på formålstjenlige risikoanalyser og beslutningsstøtte tidsnok

Malene Sandøy, Chief Safety and sustainability Officer, Horisont Energi
14:35

Hvordan oppdatere risikoanalyser, hva kan beholdes, hva må endres? Metodisk gjennomgang

Andreas Falck, Sjefsingeniør, DNV
15:00

Pause

Håndtering av risiko i en endret verden

Moderator: Lars Bjarne Røvang, Gassco & Programkomitemedlem
15:30

Menneskelig og organisatorisk ytelse. Sikkerhet, lederskap og læring

Kristian Gould, Equinor
15:55

Det store bildet

Kyrre M. Knudsen, Sjefsøkonom, SR Bank
16:20

Oppsummering

Christine Berner, SR Bank & Programkomiteleder
16:30

Slutt - Vel hjem!

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Konferansespråk:

Norsk

Sted:

Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055, Sola, Norge

Konferanselokalet er i Sky Tower i 10 etasje.

Ønsker du å bestille hotellrom fra 16-17 april så har vi en rabattert pris pr natt på kr.2.300. Bestill via denne linken.

Konferanseavgift:

Kr 6.900 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)

Kr 8.400 for Ikke-medlem av NPF (ekskl. 25% mva.)

Tillegg for utstilling: 

Ordinær NOK 10.000 (+25% mva). Tillegg for utstilling forutsetter ordinær påmelding av en konferansedeltaker. Utstillingsavgiften inkluderer:

  • Utstillingsplass i mingleområdet utenfor plenumsalen. Dette er området hvor alle pauser vil være.
  • Hver utstillingsplass er 2 meter bred og 1 meter dyp. Tilsvarende et konferansebord og 2 roll-ups.
  • Konferansebord og strøm

Spesialtilbud

Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder for mer informasjon og registrering med rabatt.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (3. april 2024).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Kontaktperson / prosjektleder:

Hanne Hernes, prosjektleder NPF. Mobil: 4045 2327. e-post: hanne.hernes@npf.no

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.