Add to Calendar 2022-04-26 09:00:00 2022-04-27 15:00:00 Europe/Oslo Risikostyringskonferansen 2022 Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 SOLA Norsk Petroleumsforening Risikostyringskonferansen 2022_2022-04-26 09:00:00
26. to 27. Apr 2022

Risikostyringskonferansen 2022

STAVANGER

Velkommen til Risikostyringskonferansen 2022!

 

Petroleumsnæringen opplever store endringer og usikkerhet knyttet til klima, konsolideringer, omstillinger og villede handlinger. Covid-19, skattepakken og konkurranse fra fornybarsektoren har ført til økt usikkerhet knyttet til tilgang på tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Hva er konsekvensene for næringen? Og har vi gode nok metoder og verktøy til å identifisere og håndtere disse utfordringene?​

Formålet med Risikostyringskonferansen er å dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå. Denne årlige konferansen har vært avholdt siden 2015, og er rettet mot ledere på ulike nivå i organisasjonen samt risikostyringseksperter i petroleumsindustrien. Vi ønsker med konferansen å ta opp tidsaktuelle tema petroleumsnæringen er opptatt av. Dette gjør vi gjennom å knytte til oss dyktige foredragsholdere som deler sin kunnskap og innsikt på konferansen.​

Jobber du som leder i en petroleumsvirksomhet eller kanskje med å utarbeide operasjonelle/strategiske risikoanalyser så bør du melde deg på å få masse faglig påfyll.

 

*NB! Endringer i oppsatt program kan forekomme*

 

Studentsponsor:

Program

Tuesday 26. April

08:30

Registrering og kaffe

09:00

Velkommen

Bjørnar Heide, Leder av programkomiteen

NASJONALE OG GLOBALE TRENDER

Ordstyrer: Richard Heyerdahl, Proactima
09:05

Risikobasert planlegging i Ptil

Sigve Knudsen, Direktør juss og rammevilkår, Petroleumstilsynet
09:35

Risikostyring i en stadig mer usikker verden

Siv Solem, Vice President, Equinor.
10:05

Kaffe

10:30

Risiko- Mega trender og globalt perspektiv på risikostyring

Eirik Rasmussen, Partner, PwC
11:00

Hva kan petroleumsnæringen lære av andre industrier?

Norge – best i verden på trafikksikkerhet. Læringspunkter fra Havarikommisjonens arbeid

Ingvild Ytrehus, Avdelingsdirektør vei og landforsvar, Statens havarikommisjonen (SHK)
11:30

Lunsj

12:30

Hva representerer det grønne skiftet?

Gunnar Birkeland, Styreleder, Norwegian Offshore Wind
13:00

Digitalisering og risiko

Tommy Evensen, Principal ICS Security Solution Architect, Cognite

RISIKOSTYRING I PROSJEKT

Ordstyrer: Lars Bjarne Røvang, Gassco
13:30

Utredning av utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

Helge Hatlestad, Senior rådgiver, Acona
14:00

Kaffe

14:30

Indikatorer for HMS-utfordringer i utbyggingsprosjekter

Per Eivind Steen, Sjefsingeniør, HMS- Styring, Petroleumstilsynet
15:00

Erfaringer fra Balder Future prosjektet

Leif Olav Salte, Technical Manager Balder Future, Vår Energi
15:30

Risikostyring i integrering av Aker BP og Lundin Energy Norway

Fredrik Grimsby, Quality & Risk Manager og Leif Gunnar Hestholm, VP HSE Disciplines, Aker BP
16:30

Aperitiff

17:00

Middag

Wednesday 27. April

08:00

Kaffe

PRAKTISKE VERKTØY OG METODER

Ordstyrere: Olav Yttredal, Equinor og Olav Nyvold, Vår Energi
08:30

SOFUS- Et verktøy for oppfølging og beslutningsstøtte i barrierestyring i drift

Thomas Torgauten, Seniorrådgiver, Safetec
09:00

Operasjonelle og organisatoriske barrierer

Torgrim Log, Rådgiver, Gassco / Professor, Høgskolen på Vestlandet
09:30

Sikringskultur som barriere?

Tommy Hansen, Sikringsrådgiver, Vår Energi og Leif Inge K. Sørskår, Senior Safety Advisor, Safetec
10:00

Digitalt forsterket arbeid – kan vi skape den helsefremmende arbeidsplassen?

Øystein Wiggen, Forsker, SINTEF
10:30

Kaffe

SIMPLE TO BE SAFE

Ordstyrer: Leif Gunnar Hestholm, Aker BP
11:00

Fra rapporten i skuffen til LIVE situasjonsbilde

Benjamin Charles Bril Skattum, Senior Security Professional, Aker BP
11:30

Har vi gjort det for komplisert å jobbe trygt i den skarpe enden?

Sturle Danielsen Tvedt, Sjefrådgiver, Safetec Nordic
12:00

Sikkerhet i den skarpe enden

Erik Roesen Larsen, VP HSSEQ, Maersk Drilling
12:30

Avslutning

Bjørnar Heide, Leder av programkomiteen
12:35

Lunsj

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Programkomite:

  • Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet (Ptil) – Komitéleder
  • Leif Gunnar Hestholm, Aker BP – Komitémedlem
  • Richard Heyerdahl, Proactima – Komitémedlem
  • Olav Yttredal, Equinor – Komitémedlem
  • Lars Bjarne Røvang, Gassco – Komitémedlem
  • Olav Nyvold, Vår Energi – Komitémedlem
  • Jorunn Seljelid, Safetec – Komitémedlem
  • Christine Berner, DNVGL – Komitémedlem
  • Kristin H. Øinæs, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Konferansespråk:

Norsk

Sted:

Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055, Sola, Norge

Konferanseavgift:

Kr 8.900 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 10.400 for andre (ekskl. 25% mva.)

Spesialtilbud

→ Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften
→ Studenrabatt

Kontakt prosjektleder for mer informasjon og registrering med rabatt.

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger
– Konferansemiddag 26. april
– Konferansepresentasjoner

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år / studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (12. april 2022).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055, Sola, Norge

Rompris: 26.-27. april NOK 1.450 inkl. mva i standard dobbeltrom.
NB! Rom reserveres via påmeldingen til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk. Frokost er inkludert i pris.

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin Øinæs, prosjektleder NPF
Mobil: 45 50 74 75
E-post: kristin.oinaes@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.