Created with Sketch. Add to Calendar 2022-02-01 09:00:00 2022-02-01 00:00:00 Europe/Oslo WEBINAR
Hydrogen
Norsk Petroleumsforening WEBINAR
Hydrogen_2022-02-01 09:00:00
01. Feb 2022

WEBINAR
Hydrogen

Created with Sketch. ONLINE

Hydrogen er en viktig energibærer, og det forventes at både rent hydrogen og hydrogen som  bestanddel  i andre kjemiske forbindelser vil bli stadig viktigere. Det er ikke gitt hvilke teknologier og bruksmønstre som vil bli dominerende i fremtiden, men det er betydelig utviklingsarbeid på ulike områder.

Norsk Petroleumsforening ønsker å belyse hva som skjer og hva som kan forventes i et kort webinar. Vi tror at så vel engasjerte fagfolk, beslutningstagere og andre interesserte kan ha nytte av å høre innlegg fra ulike hold.

Webinaret organiseres og gjennomføres av Norsk Petroleumsforeningen, og programkomiteen består av

  •               Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy AS
  •               Arnstein Norheim, ZEGPower AS
  •               Per Gunnar Løge, Loge Resources AS

 

Påmeldingen åpner denne uken, og vi gleder oss til å ønske velkommen til webinar!

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder NPF, Tonje Raknes [tonje.raknes@npf.no]

Velkommen!

 

Program

Tuesday 01. February

09:00

Velkommen til NPF-webinar

09:05

Introduksjon til hydrogen

Øystein Ulleberg, Principal Scientist, IFE
09:35

Risikobildet

Geirmund Vislie, Vice President Hydrogen Safety, Gexcon
10:05

Grønt Hydrogen

Odd-Arne Lorentsen, CTO, Gen2Energy
10:25

Blått Hydrogen

Arnstein Norheim, CTO, ZEG Power AS
10:45

Equinor’s planer for hydrogen

Henrik Solgaard Andersen, VP i M&S , Equinor
11:05

Hydrogens rolle for dekarbonisering av energisystemet - refleksjoner rundt suksessfaktorer

Steffen Møller-Holst, Markedsdirektør - Hydrogenteknologi, SINTEF
11:35

Myndighetenes strategi for hydrogen

Anne-Mette Hilmen, Avdelingsdirektør Seksjon for internasjonalisering og industri, Olje- og energidepartementet
11:45

Avslutning

Practical information

  • DATO: Tirsdag 1. februar 2022
  • STED: Online (videolink sendes til påmeldte kvelden før + 1 time før møtet)
  • TID: kl. 09.00 – 12.00
  • SPRÅK: Norsk

Seminaravgift:

kr 1.400 + mva. for medlemmer av NPF
kr 2.900 + mva. for ikke-medlemmer av NPF

Betaling:

Konferansen betales med kredittkort ved påmelding.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år / studenter og seniorer.

Avbestilling:

Avbestillingsfrist er senest 16. januar 2022, da med et gebyr på kr 500. Gebyret frafalles hvis det sendes en annen deltaker fra samme arbeidsgiver. Hvis avbestilling skjer etter fristen må full seminaravgift betales, men vi aksepterer at det sendes en annen deltaker helt frem til konferansestart. Vennligst gi beskjed så snart informasjon om ny deltaker er tilgjengelig.

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure
Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

 

Administrasjon/ NPF:

Påmelding og spørsmål: tonje.raknes@npf.no

Telefon: 983 06 117