Offshore Pipeline & Risers arrangeres i oktober - Vi ser etter "abstracts" til konferansen!

Konferansen tar sikte på å presentere gode case-studier og eksempler på innovative og effektive måter å jobbe på. Konferansen har undertittelen “Smart and Innovative Solutions” i forhold til Design, Installation og Operation av Offshore Rør og Stigerør og holdes i Trondheim 13. og 14. oktober. Programkomiteen arbeider nå med å sette sammen årets konferanse, og vi ønsker innspill på gode presentasjoner og forslag til foredragsholdere.

Sjekk ut NPF websider for mer informasjon om aktuelle temaer, frister for innsending og nedlasting av skjema for utfylling. Fristen for “Call for abstracts” er satt til 30. mars.

Vi ser frem til å motta spennende forslag!

 

Abstract Template

Abstract Invitation Offshore Pipelines & Risers 2020

Other articles