Created with Sketch. Add to Calendar 2020-02-11 09:00:00 2020-02-12 15:00:00 Europe/Oslo Feltutviklingskonferansen 2020 Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 Bergen Norsk Petroleumsforening Feltutviklingskonferansen 2020_2020-02-11 09:00:00
11. to 12. Feb 2020

Feltutviklingskonferansen 2020

Created with Sketch. BERGEN

Den 23. Feltutviklingskonferansen avholdes 11. og 12. februar 2020,
Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli, Bergen

Conference language: Norwegian

Endrede rammer og forventninger til feltutvikling

Betingelsene for utvikling av nye utbyggingsløsninger på olje- og gassfelt er i endring og de neste tiårene vil bli preget av en overgang til mer bærekraftige energiløsninger både nasjonalt og globalt. Programkomiteen har derfor valgt dette som et gjennomgående tema for årets konferanse.

På innledningen av dag 1 har vi invitert personer og organisasjoner som er med på å sette agendaen i energidebatten, samtidig som de representerer ulike interesser og synspunkter på den videre utviklingen. Programmet for resten av konferansen vil trekke frem nye og spennende prosjekter, både med løsninger som nå tas i bruk og med løsninger som vil bli tatt i bruk innen kort tid. Avslutningsvis på dag 2 vil vi presentere noen av konseptene som kommer for å redusere karbonavtrykket på nye feltutbygginger.

Den årlige Feltutviklingskonferansen er det viktigste møtestedet for de som interesserer seg for arbeidsprosessene fram til konseptvalg og innsikt i planlagte nye prosjekter. I tillegg diskuteres nyvinninger innen både teknologi, gjennomføringsstrategier og nye samarbeidsformer.

Deltakere på årets konferanse kommer fra store deler av bransjen og du vil møte andre feltutviklingsinteresserte bl.a. fra disse selskapene:

A/S Norske Shell INEOS E&P Norge
ABB AS Lundin Norway AS
Acona AS Miljødirektoratet
Aibel AS NOV Completion & Production Solutions
Aker BP NOV Wellstream Processing
Aker Solutions ASA OKEA AS
Baker Hughes Oljedirektoratet
BW Offshore Onesubsea Processing AS
Capricorn Norge AS Petroleumstilsynet
Coast Center Base AS Seabed Separation AS
ConocoPhillips Norge SINTEF
DeepOcean AS Spirit Energy Norge
DNV GL AS Stortinget
Equinor ASA TechnipFMC
Gassco AS Wintershall Dea Norge AS
IKM Ocean Design AS

 

Dersom du ønsker å bli oppdatert på hvor olje og gass industrien går med hensyn på tekniske og konseptuelle løsninger, så bør du sette av disse to dagene i februar!

Vi ønsker dere velkommen til to spennende og interessante dager i Bergen!

 

Spesialtilbud for unge i bransjen

Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder irene@npf.no for registrering.

Program

Tuesday 11. February

08:30

Registrering og kaffe

09:00

Innledning

v/Helge Hatlestad, leder av programkomiteen
09:10

Områdevurderinger — utvikling og ekstern påvirkning

Niels Erik Hald, Oljedirektoratet
09:30

TBA

Geir Tungesvik, SVP Project Development, Equinor
09:50

TBA

Else-May Norderhus, Stortingets Energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiet
10:10

Pause

10:40

Hvorfor er norsk sokkel så bra?

Knut Sandvik, Aker BP
11:00

Energy Transition Outlook

Bent Erik Bakken, DNV GL
11:20

Panelsamtale mellom innlederne med spørsmål fra salen

Tema: Hvordan håndteres endrede rammer og forventninger til feltutvikling?
12:00

Lunsj

NYE PROSJEKTER

12:45

Breidablikk – a robust and sustainable project

Hilde Reme, Equinor
13:15

Ormen Lange Phase 3

Richard Crichton PD, A/S Norske Shell
13:45

Kristin Sør – Think big, start small, scale fast!

Robert Flormælen, Equinor
14:15

Pause

14:35

Alvheim

Lars Fridthjof Moe, Aker BP
15:05

Tor II

Tor Inge Hansen, ConocoPhillips
15:35

Balderbrå – teknologi vurderinger i tidligfase

Sigurd Gaard, Wintershall Dea
16:05

Avslutning dag 1

18:30

Aperitiff

19:00

Kveldstaler

Maria Moræus Hanssen
19:30

Konferansemiddag

Underholdningsinnslag: Sangria

Wednesday 12. February

ERFARINGER

08:30

Johan Sverdrup – læring og erfaringer fra gigantutbyggingen

Trond Stokka Meling, Equinor
09:00

Oda – ferdigstillelse og erfaring med SPA

Henning Eide, Senior Project Manager Oda, Spirit Energy
09:20

Myndighetenes oppfølging og uavhengige prosjektgjennomganger

– Geir Løland, Petroleumstilsynet
– Tarjei Woldstad, Oljedirektoratet
– Helge Hatlestad, Acona
10:10

Pause

NYE OPERASJONSMODELLER

10:30

Digitale operasjonsmodeller – hvordan påvirker det feltutviklingsarbeidet

Janne Oddaker, TechnipFMC
11:00

Seabox — Subsea Water Treatment Pilot at the Ekofisk Field

Eirik Dirdal, NOV
11:30

BW Tyr – unlocking potentials

Nordine Benbernou, BW Offshore
12:00

Lunsj

REDUSERT KARBONAVTRYKK

12:45

Sintefs arbeid med lav-karbon og fornybare løsninger for offshore petroleumsaktiviteter

Marit J. Mazzetti, Centre Manager and Acting Director, Sintef LowEmission Research Centre
13:15

Elektrifiserte ubemannede prosess plattformer

Anna Isabella Frostad, Aker Solutions
13:45

Pause

14:00

Havvind og hydrogen

Marit Mork, TechnipFMC
14:30

Hywind Tampen

Olav-Bernt Haga, Equinor
15:00

Oppsummering og slutt

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Komite:

 • Helge Hatlestad, Acona AS – Komitéleder
 • Fredrik Wadel-Andersen, Onesubsea Processing AS – Komitémedlem
 • Hanne Gilje, Aker BP – Komitémedlem
 • Ingrid Karstensen, Wintershall Norge AS – Komitémedlem
 • Kristian Skavang, Aibel AS – Komitémedlem
 • Linda Hanken, Lundin Norway AS – Komitémedlem
 • Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet – Komitémedlem
 • Per Flugstad, Aker Solutions AS – Komitémedlem
 • Svein Harald Slåtendal, Equinor – Komitémedlem
 • Katinka Dahlberg, TechnipFMC – Komitémedlem
 • Irene O. Snellingen, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Sted:

Quality Hotel Edvard Grieg
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:
irene.snellingen@npf.no

Påmeldingsfrist:

11. februar 2020

Konferanseavgift:

Kr 9.700 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25 % mva)
Kr 11.700 for andre (ekskl. 25 % mva)

Early-bird tilbud:

10% rabatt på konferanseavgift ved påmelding før 30. november.

! Spesialtilbud for unge i bransjen !
Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder irene@npf.no for registrering.

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger
– Konferansepresentasjoner

Konferansemiddag:

Kr 900 ekskl. mva. Kan bestilles og betales sammen med øvrig påmelding.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling:

 • 1 års medlemskap for konferansedeltakere (NOK 1.000)

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (28. januar 2020).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Quality Hotel Edvard Grieg
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen
Telefon: 55 98 00 00
E-post: q.bergen@choice.no.

Pris: Kr 1.280 inkl. mva per natt i enkeltrom.
NB! Rom reserveres via påmeldingen til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Kontaktperson / prosjektleder:

Irene O. Snellingen
Telefon: 22 13 18 10
E-post: irene.snellingen@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.