Created with Sketch. Add to Calendar 2021-10-20 11:30:00 2021-10-21 12:30:00 Europe/Oslo Hold av dato:
Drift- og vedlikeholdskonferansen 2021
Stavanger Forum, Gunnar Warebergs gate 13, 4021 Stavanger Norsk Petroleumsforening Hold av dato:
Drift- og vedlikeholdskonferansen 2021_2021-10-20 11:30:00
20. to 21. Oct 2021

Hold av dato:
Drift- og vedlikeholdskonferansen 2021

Created with Sketch. STAVANGER

Drift- og vedlikeholdskonferansen i nytt format!

Norsk Petroleumsforening arrangerer i år Drift- og vedlikeholdskonferansen i forbindelse med OTD Energy 2021 i Stavanger. Vi gleder oss til å ta imot deltakere til konferansen og deltakelse vil gi deg tilgang til OTD Energy-messen. Sjekk denne siden jevnlig for oppdatert informasjon!

Velkommen til Drift- og vedlikeholdskonferansen – På hav og land 2021!

Conference language: Norwegian

 

Drift- og vedlikeholdskonferansen er en av næringens viktigste møteplasser hvor man samles for erfaringsutveksling, inspirasjon og nettverksbygging med kollegaer som jobber med drift- og vedlikeholdsrelaterte oppgaver.

Dette er konferansen for deg som jobber innen prosjektledelse, porteføljestyring, fagledelse, førstelinje-ledelse, partneroppfølging – teknisk eller management komiteer, samt andre som er med å påvirke beslutningene i bransjen. Også i år vil konferansen samle et bredt utvalg av representanter fra industrien, der både myndigheter, operatører og leverandører møtes for å drøfte viktige temaer som berører vår hverdag og fremtid.

Konferansen vil i år gå fra lunsj-til-lunsj med dyktige forelesere og interessante case fra operatører, leverandører og myndigheter. Under årets konferanse vil erfaringer og konkrete eksempler på hva som er oppnådd bli presentert. Dette kan være store eller små prosjekter som har gitt resultater, og som kan være interessant for andre å lære om og ta inn i sine organisasjoner.

Noen av temaene som vil bli presentert er følgende:

 • Effektiv drift
 • Muligheter innen vedlikehold og inspeksjon
 • Samarbeidsformer
 • Digitalisering/teknologi
 • Trender og veien videre

 

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Stavanger i oktober! 

Practical information

Programkomité

 • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
 • Britt Bjelland, Petoro
 • Odd Rune Skilbrei, Petroleumstilsynet
 • Kristine Sørensen, Aker BP
 • Geir Egil Eie, DNV GL
 • Vigdis Holst, Repsol
 • Thomas Haugan, Kværner

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap for konferansedeltakere koster NOK 1.000.

Avbestilling

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (13. oktober 2020). Gebyret frafalles hvis det sendes en annen deltaker fra samme arbeidsgiver. Hvis avbestilling skjer etter fristen må full seminaravgift betales, men vi aksepterer at det sendes en annen deltaker helt frem til konferansestart. Vennligst gi beskjed så snart informasjon om ny deltaker er tilgjengelig.

Betaling

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon om betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen, så fremt tillatelse fra selskap er gitt. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Avlysning av arrangement

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure
Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

Kontaktperson / prosjektleder

Tonje Raknes
Prosjektleder
tlf. +47 983 06 117
E-post: tonje.raknes@npf.no