Retningslinjer for smittevern

NPF er svært opptatt av at du som deltaker skal følge deg trygg på våre konferanser. I samarbeid med hotellet bidrar vi til at myndighetens retningslinjer for smittevern følges samtidig med at vi legger til rette for faglig gode møteplasser.

Fysisk distansering – “1 meters-regelen”

Lokalene vi bruker er av en slik størrelse at avstandskravene kan ivaretas mellom personer under hele arrangementet.

Områder rundt registreringsbord, kaffe-/vannstasjoner og øvrig hvor det kan oppstå trengsel vil ha merking på gulv eller barrierer for å sikre avstand og god køkultur.

Rengjøring og desinfeksjon

Hotellene vi bruker har regelmessig og hyppig rengjøring/desinfeksjon av alle kontaktoverflater.

Alkoholbasert håndsprit finner du i nærheten av inngangen, i fellesområder, i serveringsområder og ved konferansesalen.

Matsikkerhet

Hotellet vil tilby individuelt innpakket mat til frokost, samt servering ved bordet for øvrige måltider. Noen hoteller har åpnet frokostbuffeten, men også disse følger myndighetenes retningslinjer for reduksjon av smittespredning nøye. Personalet er opplært til å følge strenge sikkerhetsprosedyrer under servering av mat og drikke.

Oppfølging av deltakere

Før oppstart informeres deltakere om gjeldende smitteverntiltak. Du kan ikke delta på arrangementet hvis du er i karantene på grunn av reise fra land som er merket “røde” av helsemyndighetene eller hvis du har symptomer på sykdom.

Begrens bruk av offentlig transport til og fra arrangementet der det er mulig.

Som arrangør har vi til enhver tid oversikt over hvem som er til stede på arrangementet for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing

Hvis en deltaker får symptomer på sykdom under arrangementet bistår vi hotellet med håndtering, isolering og oppfølging av deltaker frem til sikker transport utføres, samt sørger for at det utføres rengjøring av de områder der den syke har oppholdt seg.

Informasjon og bistand

Informasjon om gjeldende smitteverntiltak gis muntlig på hotellet, samt via plakater og merking.

Vi stiller med tilstrekkelig antall medarbeidere for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak og bistå våre deltakere ved behov.

Andre artikler