Geologi og geofysikk

Komiteen for geologi og geofysikk har ansvar for følgende konferanser som arrangeres hvert andre år:
- Geophysical seminar (2020)
- Petroleum Systems Conference (2018)
- Exploration revived (2019)
- Arctic Exploration
- Reservoir Characterization (2019)

Geologi og geofysikk