NPFU

NPFU er Norsk Petroleumsforenings møteplass for studenter og yngre ansatte i bransjen. Nettverket drives av unge, for unge, og aktivitetene omfatter alt fra foredrag og bedriftspresentasjoner til quiz-kvelder. Målet er å gi de unge bedre nettverk og rekrutteringsmuligheter, samt faglig og sosialt påfyll.