Trøndelag

NPF Trøndelag tilbyr et aktivt møtested i Trøndelag for nettverksbygging og utveksling av informasjon om petroleumsvirksomheten i og utenfor Midt-Norge.

Vi arrangerer attraktive medlemsmøter med paneldebatter og ekskursjoner for å vise hva regionen kan tilby.

NPF Trøndelag jobber med å fremme aktiviteter til petroleumsnæringen slik at denne kan være med å støtte overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Dette betyr at vi setter fokus på selskap som produserer olje og gass, energiselskap, leverandører og forskningsmiljø.

NPF Trøndelag dekker aktivitet i hele fylket og vi samarbeider med Næringsforeninger i regionen når dette er hensiktsmessig.

Medlemmer

Lokallaget i Trøndelag er et av landets eldste og ble stiftet så tidlig som i 1972. Vi har normalt åtte medlemsmøter året og med god oppslutning. Medlemsmassen i Trøndelag øker år for år.

NPF avdeling Trøndelag har rundt 130 medlemmer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Trøndelag

Grethe Selboe

Styreleder

Mobil: 926 88 399

Styret i NPF Trøndelag

Styreleder
Grethe Selboe
Styremedlem
Egil Tjåland
Styremedlem
Ole Bjørn Westad
Styremedlem
Einar Leirvik
Styremedlem
Arnstein Skogset
Styremedlem
Johannes Schönenberger
Styremedlem
Jenny Torsæter
Styremedlem
Frode Hove
Styremedlem
Hanne Martinussen
Styremedlem
Tone Buarø Pettersen
Styremedlem
Kristian Brandsegg
Styremedlem
Hanne Skogestad Sæterbø
Styremedlem
Hagbart Skage Alsos
NPFU-representant
Sander B. Sandvik