Trøndelag

Vi tilbyr et aktivt møtested i Trøndelag for nettverksbygging og utveksling av informasjon om petroleumsvirksomheten i og utenfor MidtNorge.

NPF Trøndelag arbeider spesielt med virksomheter rettet mot Norskehavet, hvor svært store oppdagede ressurser finnes og hvor det er store forventinger også til uoppdagede ressurser. Vi settes fokus på trøndersk oljevirksomhet på selskapsnivå, ojleservice, leverandører og forskning. Aktørene får i NPF presentere seg for utbyggingsoppgaver både nasjonalt og internasjonalt.

Det er spesielt to områder vi har stor fokus på. Det foregår nå en aktiv vurdering for utbygging av tidligere funn i Norskehavet der disse ligger i nærheten av eksisterende oljefelt. Dette kan resultere i utbygging på kort varsel. Selskapene modner feltene raskere enn tidligere, som for eksempel Tyrihans, Morvin, Trestakk og Alve. I tillegg er det stor grad av modifikasjon på de eksisterende feltene som Heidrun, Åsgard, Norne, Njord, Draugen og etter hvert Kristin.

Medlemmer

Lokallaget i Trøndelag er et av landets eldste og ble stiftet så tidlig som i 1972. Vi har normalt åtte medlemsmøter året og med god oppslutning. Medlemsmassen i Trøndelag øker år for år.

NPF avdeling Trøndelag har i overkant av 150 medlemmer.

Samarbeid

NPF avdeling Trøndelag samarbeider med Orkanger Oljeforum for Orkangerkonferansen, Maritimt Forum MidtNorge om medlemsmøter, Society of Petroleum Engineers og Næringsforeningen i Trondheim.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Trøndelag

Ida Lundh

Styreleder

Mobil: 452 54 562

Styret i NPF Trøndelag

Styreleder
Ida Lundh
Nestleder
Kristin Nymann-Elden
Styremedlem
Marius Eikås Aardal
Styremedlem
Roar Bye
Styremedlem
Sverre Kojedal
Styremedlem
Lars Minsaas
Styremedlem
Arild Pedersen
Styremedlem
Grethe Selboe
Styremedlem
Guri Merete Sørensen
Styremedlem
Egil Tjåland
Styremedlem
Malin Torsæter
NPFU-representant
Gina Havdal
NPFU-representant
Magnus Bareksten
NPFU-representant
Jonas Klock Rasmussen