Trøndelag

Vi tilbyr et aktivt møtested i Trøndelag for nettverksbygging og utveksling av informasjon om petroleumsvirksomheten i og utenfor MidtNorge.

NPF Trøndelag arbeider spesielt med virksomheter rettet mot Norskehavet, hvor svært store oppdagede ressurser finnes og hvor det er store forventinger også til uoppdagede ressurser. Vi settes fokus på trøndersk oljevirksomhet på selskapsnivå, ojleservice, leverandører og forskning. Aktørene får i NPF presentere seg for utbyggingsoppgaver både nasjonalt og internasjonalt.

Det er spesielt to områder vi har stor fokus på. Det foregår nå en aktiv vurdering for utbygging av tidligere funn i Norskehavet der disse ligger i nærheten av eksisterende oljefelt. Dette kan resultere i utbygging på kort varsel. Selskapene modner feltene raskere enn tidligere, som for eksempel Tyrihans, Morvin, Trestakk og Alve. I tillegg er det stor grad av modifikasjon på de eksisterende feltene som Heidrun, Åsgard, Norne, Njord, Draugen og etter hvert Kristin.

Medlemmer

Lokallaget i Trøndelag er et av landets eldste og ble stiftet så tidlig som i 1972. Vi har normalt åtte medlemsmøter året og med god oppslutning. Medlemsmassen i Trøndelag øker år for år.

NPF avdeling Trøndelag har rundt 130 medlemmer.

Samarbeid

NPF avdeling Trøndelag samarbeider med Orkanger Oljeforum for Orkangerkonferansen, Maritimt Forum MidtNorge om medlemsmøter, Society of Petroleum Engineers og Næringsforeningen i Trondheim.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Trøndelag

Grethe Selboe

Styreleder

Mobil: 926 88 399

Styret i NPF Trøndelag

Styreleder
Grethe Selboe
Styremedlem
Egil Tjåland
Styremedlem
Andrea Alvarado Shmueli
Styremedlem
Sarbjyot Haarberg
Styremedlem
Magnus Drøpping
Styremedlem
Lars Minsaas
Styremedlem
Johannes Schönenberger
Styremedlem
Einar Leirvik
Styremedlem
Stine A. Ranum
Styremedlem
Wibecke Kamp
Styremedlem
Lene Kristin Gjerde