Sørlandet

Hovedfokus for NPF Sørlandet er å ha gode, tidsaktuelle møter for medlemmer og interesserte i vår region.

Våre støttespillere er petroleumsnæringens egne folk og enkeltpersoner som jobber i tilknytning til næringen.

Møtene er åpne for alle som ønsker uformell kontakt og informasjonsutveksling på tvers av fag, industri og tjenesteyting, store, små, private og offentlige aktører. Alle er hjertelig velkomne som gjester på våre møter. Møtetilbudet annonseres ved direkte kontakt, e-post eller Facebook.

 

Følg oss på NPF Sørlandet sin Facebookside: https://www.facebook.com/npfsorlandet/

 

Vi ønsker medlemmer fra begge Agderfylker hjertelig velkommen.

 

Ønsker du å bli medlem, registrer deg på “Bli medlem”- knappen eller kontakt styreleder.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Sørlandet

Siri Eidet

Styreleder

Mobil: +4799157322

Styret i NPF Sørlandet

Styreleder
Siri Eidet
Nestleder/Leder NPFU
Amalie Eilertsen
Styremedlem
Petter Skomedal
Styremedlem
Jan Skomedal
Styremedlem
Rune Torvund
Styremedlem
Christoffer Aabel
Styremedlem
Tone Moland Pedersen
Styremedlem, NPFU-representant
Sander Aalandslid