Haugalandet

Vi tilbyr medlemsmøter, konferanser og seminarer i Haugesund, samt ekskursjoner til interessante bedrifter i distriktet.

De siste årene har næringspolitisk samarbeid, kompetanseutvikling i regionen, konferansevirksomhet og samarbeid med øvrige NPF–avdelinger vært viktige fokusområder for styrets arbeid.

Næringspolitisk samarbeid

NPF Haugalandet ser det som viktig å bidra til et næringspolitisk samarbeid i regionen, og har derfor blant annet etablert et samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund, Maritimt Forum, Haugesundregionens næringsforening og Tekna. Herunder planlegging og gjennomføring av seminarer innen Undervannsoperasjoner og Sikkerhet og medlemsmøter.

Kompetanseutvikling i regionen

Avdelingen bidrar til kompetanseutvikling i regionen, og hvor en videreutvikling – og styrking – av samarbeidet mellom næringsliv og høgskolemiljøet er en sentral oppgave. Blant annet blir studentene ved Høgskolen blitt invitert til medlemsmøter og ekskursjoner. Det holdes også egne arrangementer rettet mot studentene.

En andel av de oppsparte midler fra seminarene brukes som utmerkelse til de(n) beste avgangseleven(e) innen relevant fagretning. Denne utmerkelsen deles ut under fellesmiddagen for konferansene “Undervannsoperasjoner og Sikkerhet”. Denne formen for markering overfor studentene ved Høgskolen bidrar til en positiv profilering av NPF, samtidig som vi markerer at det fortsatt er viktig for studentene å satse på fagområder innen olje- og gassbasert industri.

Konferansevirksomhet

Konferansen SubOps arrangeres hvert år under Sildajazzen i Haugesund. Konferansen tiltrekker seg rundt 150 deltagere, og antallet har økt hvert år siden konferansens oppstart. Målsettingen er å kombinere det faglige innholdet med en sosial ramme.

Samarbeid med øvrige NPF–avdelinger

Det er viktig for vår lokalavdeling å videreutvikle samarbeidet med øvrige NPF–avdelinger, og samtidig opprettholde den gode kontakten med hovedstyret. I den sammenheng deltar styreleder i lokalavdelingen. Andre personer fra styret vil ivareta dette i tilfeller hvor styreleder selv ikke har anledning til å møte.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Haugalandet

Jan Erik Knarvik-Skogstø

Styreleder

Mobil: +4740202607

Styret i NPF Haugalandet

Styreleder
Jan Erik Knarvik-Skogstø
Styremedlem
Ingeborg Samuelsberg
Styremedlem
Arthur Uno Rognmo
Styremedlem
Torbjørn Egeland-Eriksen
Styremedlem - Leder NPFU
Elena Simone Stenersen
Styremedlem - NPFU
Tina Røsvik