Hva gjør NPF

NPF tilbyr et nettverk og samlingspunkt for medlemmer og bedrifter. Våre tjenester omfatter bl.a. en utstrakt konferansevirksomhet og medlemsmøter på lokalnivå.