Visjon og verdier

Norsk Petroleumsforening skal være petroleumsnæringens viktigste møteplass hvor delt kunnskap dobles