Bergen

NPF Bergen kan tilby en aktiv møteplass for ansatte i og personer interessert i petroleumsnæringen.

Lokalavdelingen kan tilby et nesten komplett bransjenettverk, både på selskaps- og fagnivå. Et nettverk du kan dra nytte av lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokus er å ha gode og tidsaktuelle møter til beste for medlemmene i vår region, med petroleumsnæringen og enkeltpersoner som støttespillere.

NPF Bergen dekker hele Hordaland og samarbeider med Bergens Næringsråd og SPE Bergen.

 

Saker som avdelingen arbeider med:

  • Bergen med omland er Norges største driftsmiljø innen petroleumsnæringen. NPF Bergen ønsker derfor alene eller sammen med våre samarbeidspartnere å sette fokus på dette faktum.
  • Informere om bedrifters og industriens organisasjoner aktiviteter i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  • Informere om dagsaktuelle industripolitiske, selskapsmessige og faglige saker
  • Nettverksbygging og aktiv møteplass for medlemmer.

 

Bergen avdeling har ca. 150 medlemmer pr. januar 2022.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Bergen

Cecilie Sælen

Styreleder

Mobil: +47 971 88 547

Styret i NPF Bergen

Styreleder
Cecilie Sælen
Styremedlem
Andreas Strand
Styremedlem
Astrid Torsteinson
Styremedlem
Elisa Christensen
Styremedlem
Jørgen Silseth
Styremedlem
Lisa Simone Moum
Styremedlem
Pia Alexandersen
Styremedlem
Stig Wie Ballestad
Styremedlem
Stig Waage
Styremedlem
Synnøve Kjelby
NPFU-representant
Isak Matias Hansen