Bergen

NPF Bergen kan tilby en aktiv møteplass for ansatte i og personer interessert i petroleumsnæringen.

Lokalavdelingen kan tilby et nesten komplett bransjenettverk, både på selskaps- og fagnivå. Et nettverk du kan dra nytte av lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokus er å ha gode og tidsaktuelle møter til beste for medlemmene i vår region, med petroleumsnæringen og enkeltpersoner som støttespillere.

NPF Bergen dekker hele Hordaland og samarbeider med Bergens Næringsråd og SPE Bergen.

 

Saker som avdelingen arbeider med:

  • Bergen med omland er Norges største driftsmiljø innen petroleumsnæringen. NPF Bergen ønsker derfor alene eller sammen med våre samarbeidspartnere å sette fokus på dette faktum.
  • Informere om bedrifters og industriens organisasjoner aktiviteter i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  • Informere om dagsaktuelle industripolitiske, selskapsmessige og faglige saker
  • Nettverksbygging og aktiv møteplass for medlemmer.

 

Bergen avdeling har i overkant av 650 medlemmer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Bergen

Cecilie Sælen

Styreleder

Mobil: 971 88 547