Bergen

NPF Bergen kan tilby en aktiv møteplass for ansatte i og personer interessert i petroleumsnæringen.

Lokalavdelingen kan tilby et nesten komplett bransjenettverk, både på selskaps- og fagnivå. Et nettverk du kan dra nytte av lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokus er å ha gode og tidsaktuelle møter til beste for medlemmene i vår region, med petroleumsnæringen og enkeltpersoner som støttespillere.

NPF Bergen dekker hele Hordaland og samarbeider med Bergens Næringsråd og SPE Bergen.

 

Saker som avdelingen arbeider med:

  • Bergen med omland er Norges største driftsmiljø innen petroleumsnæringen. NPF Bergen ønsker derfor alene eller sammen med våre samarbeidspartnere å sette fokus på dette faktum.
  • Informere om bedrifters og industriens organisasjoner aktiviteter i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  • Informere om dagsaktuelle industripolitiske, selskapsmessige og faglige saker
  • Nettverksbygging og aktiv møteplass for medlemmer.

 

Bergen avdeling har ca. 200 medlemmer pr. mai 2024.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Bergen

Lisa Simone Moum

Styreleder

Mobil: +47 974 35 792

Styret i NPF Bergen

Styreleder
Lisa Simone Moum
Styremedlem
Andreas Strand
Styremedlem
Cecilie Sælen
Styremedlem
Gry Haga
Styremedlem
Jahn Brusdal Eriksen
Styremedlem
Jonny Kristensen
Styremedlem
Kjell Inge Strøm-Olsen
Styremedlem
Pia Alexandersen
Styremedlem
Ronny Norgård
Styremedlem
Stig Wie Ballestad
Styremedlem
Anne-Sofie Kyrkjebø
Styremedlem - NPFU-leder
Ferdinand Dimitrios Patsos
NPFU-representant
Vilhelm Nyby
NPFU-representant
Sebastian Paulsen
NPFU-representant
Christian Vatnøy