Økonomi og samfunn – Norsk Petroleumsforening

Økonomi og samfunn

Fagkomiteen for økonomi og samfunn har ansvar for følgende konferanser:

- Olje- og energipolitisk seminar
- Oil & Finance
- European Gas Conference
- Petro Harstad
- Annual Petroleum Economics Conference
- International Petroleum Tax Conference
- Young Energy
- Norsk Petroleumsvirksomhet - hva er det?

Foruten å være en overordnet fagkomité arbeider komiteen også med ad hoc arrangementer av relevans for fagområdet.

Økonomi og samfunn