Økonomi og samfunn – Norsk Petroleumsforening

Økonomi og samfunn

Fagkomiteen for økonomi og samfunn har ansvar for følgende konferanser:
- Oljeindustripolitisk seminar
- Oil & Finance
- Ung Energi / Young Energy
- European Gas Conference
- Annual Petroleum Economics Conference
- International Petroleum Tax Conference

Foruten å være en overordnet fagkomité arbeider komiteen også med ad hoc arrangementer av relevans for fagområdet.

Økonomi og samfunn