Oslo / PF Olje

NPF Oslo er en samarbeidsforening med Polyteknisk Forening (PF) sin oljegruppe, og samkjører alle aktiviteter i Oslo regionen. NPF Oslo og PF Olje har felles styre og felles møteaktiviteter, og tilbyr derfor et kombinert medlemskap i begge foreninger.

Møtesamarbeidet er svært positivt for begge avdelinger og gir et meget bredt og samordnet møtetilbud i regionen ved å kunne trekke på Polyteknisk Forening sin anerkjente tverrfaglige kunnskap og nettverk.

Polyteknisk Forening med sine 20 faggrupper og nettverk representerer bredden i norsk næringsliv, inklusive petroleumsindustrien, og er et uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt på nasjonalt og regionalt nivå. Polyteknisk Forening arrangerer mer enn 100 dagsaktuelle møter hvert år. PF møter er åpen for alle medlemmer av NPF Oslo/PF Olje.

Se www.polyteknisk.no for informasjon om møteaktiviteter og medlemsfordeler som tilkommer medlemmer av NPF Oslo/PF Olje.

Medlemskontingent i begge avdelinger er kr 1.600. Faktura sendes ut av PF Oljegruppe.

Klikk her for å melde deg inn i NPF Oslo / PF Olje

Det samarbeides også med andre grupper i PF og Norges Geologiske Forening (NGF). Møtene holdes sentralt i Oslo regionen, gjerne hos bedrifter som er interessert i å være vertskap for møter, i NPF sine lokaler i Lilleakerveien 2A eller i PF sine lokaler i Håndverkeren, Rosenkrantz gaten 7 i Oslo.

Møtene er åpne for alle med interesse for petroleumsbransjen, med unntak av enkelte spesielle arrangement som har begrenset kapasitet eller er kostnadskrevende.

Tilgrensende bransjer som ønsker uformell kontakt og informasjonsutveksling på tvers av fag, industri og tjenesteyting, store små, private og offentlige aktører – er velkomne som gjester og medlemmer. Møtetilbudet er bredt og annonseres på nettet, ved en halvårlig oversiktsbrosjyre samt via e-post.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap, medlemskontingent eller møteaktiviteter ta kontakt med styreleder Anne K. Knausgård.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Oslo / PF Olje

Anne K. Knausgård

Styreleder

Mobil: 913 92 319

Styret i NPF Oslo / PF Olje

Styreleder
Anne K. Knausgård
Nestleder
Yngvild Prydz
Styremedlem
Petter Aabø
Styremedlem
Bjørn Erling Andersen
Styremedlem
Jan Erik Berre
Styremedlem
Egil Birkemoe
Styremedlem
Odd Olav Eide
Styremedlem
Kristine Gjessing
Styremedlem
Kristine Holm
Styremedlem
Kristian Markegård
Styremedlem
Hilde S. Stafford
Styremedlem
Ida Tofthagen
Styremedlem
Gjermund Våge