Barents

NPF Barents jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen av betydningen av petroleumsnæringen i Barentshavet. Petroleumsaktivitet i Barentshavet er viktig for hele Norges verdiskaping i mange tiår fremover. NPF Barents bygger nettverk i og utenfor petroleumsnæringen og ønsker å bidra til markedsføring av, rekruttering til og videreutvikling av næringen i sitt geografiske virkeområde.

Om Barents

NPF Barents er Norsk Petroleumsforenings lokalavdeling for medlemmer i Midt-Troms, Nord-Troms, Finnmark og Svalbard. Lokalavdelingen er en sammenslåing av NPF Tromsø og NPF Finnmark. NPF Barents har eksistert siden årsskiftet 2017/2018.

NPF Barents skaper møteplasser for medlemmer gjennom bl.a. frokostmøter, kveldsmøter og bedriftsbesøk.

Område

Lokalforeningen dekker et stort geografisk område med byer som Finnsnes, Tromsø, Hammerfest, Alta og Kirkenes. Hovedaktiviteten er knyttet til Tromsø og Hammerfest hvor lokalforeningen har flest medlemmer. Selv om det er utfordrende, så er det et mål for lokalforeningen å kunne gi et tilbud om medlemsmøter til flest mulig medlemmer. NPF Barents tilbyr derfor direkte lyd- og bildeoverføring i utvalgte møter.

Tromsø og Hammerfest er som nevnt de mest sentrale byene for lokalforeningen. Hammerfest med ca 10.500 innbyggere har et naturlig fortrinn på grunn av nærheten til Hammerfest LNG (Snøhvit), Goliat og Johan Castberg. Det er et sterkt og godt petroleumsmiljø i byen og mange sentrale aktører holder til der. Det er kort vei og gode forbindelser med fly til Tromsø.

Tromsø er den største byen i nord med ca 75.000 innbyggere, og byen vokser med ca 1 % i året. Ishavsbyen er en kompetanseby som er vertskap for mange sentrale bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i tillegg til en betydelig offentlig sektor. Blant bedrifter og institusjoner kan nevnes Aker Solutions, Akvaplan-niva, Kongsberg-gruppen, Norsk Polarinstitutt, NOFI, Norut, PGNiG, Subsea 7, Tromsø Havn og UiT – Norges arktiske universitet med blant annet ARCEx, The Research Centre for Arctic Petroleum Exploration.

Facebook

Hvis du ønsker det, kan du følge lokalforeningens aktivitet på deres Facebook-side NPF Barents.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Barents

Tore Normann

Styreleder

Mobil: +4794824800

Styret i NPF Barents

Styreleder
Tore Normann
Styremedlem
Lene Thorstensen
Styremedlem
Espen Bergø
Styremedlem
Renate Strugstad Paulsen
Styremedlem
Kristiane Mauno Krystad