Skagerak

NPF Skagerak har ambisjoner om å være en møteplass hvor utveksling av informasjon og kunnskap skal være til felles nytte.

Samarbeid med andre organisasjoner i regionen kan være av stor nytte. Selv om NPF er en medlemsorganisasjon har avdelingen ambisjoner om å invitere både medlemmer og andre interesserte til møtene.

Møtene arrangeres ad-hoc, og er gjerne foredrag og bedriftsbesøk med omvisning og orientering. Innspill til temaer og / eller bedriftsbesøk mottas med takk.

 

NPF Skagerak ønsker medlemmer fra Akershus i nord til Agderfylkene i sør.

 

Alle som ønsker å komme i kontakt med NPF Skagerak – kan henvende seg til styreleder.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Skagerak

Andreas Jacobsen

Styreleder

Mobil: 905 00 515

Styret i NPF Skagerak

Styreleder
Andreas Jacobsen
Nestleder
Emil Aasland Pedersen
Styremedlem
Jan-Erik Bjørge
Styremedlem
Tor Inge Baldersheim
Styremedlem
Camilla Skilbred
Styremedlem - NPFU-representant
Gabriel Hvarnes Wiedeman