Skagerak

NPF Skagerak har ambisjoner om å være en møteplass hvor utveksling av informasjon og kunnskap skal være til felles nytte.

Samarbeid med andre organisasjoner i regionen kan være av stor nytte. Selv om NPF er en medlemsorganisasjon har avdelingen ambisjoner om å invitere både medlemmer og andre interesserte til møtene.

Møtene arrangeres ad-hoc, og er gjerne foredrag og bedriftsbesøk med omvisning og orientering. Innspill til temaer og / eller bedriftsbesøk mottas med takk.

 

NPF Skagerak ønsker medlemmer fra Akershus i nord til Agderfylkene i sør.

 

Alle som ønsker å komme i kontakt med NPF Skagerak – kan henvende seg til styreleder.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Skagerak

Jan-Erik Bjørge

Styreleder

Mobil: 934 17 034

Styret i NPF Skagerak

Styreleder
Jan-Erik Bjørge
Nestleder
Emil Aasland Pedersen
Styremedlem
Andreas Jacobsen
Styremedlem - NPFU-representant
Gabriel Hvarnes Wiedeman
Styremedlem
Bjørn Håvard Brænden
Styremedlem
Tor Inge Baldersheim