Møre og Romsdal

NPF Møre og Romsdal har sitt hovedsete i Kristiansund og tilbyr møteplassen Petropolen for de som er interessert i petroleumsbransjen.

Petropolen

Møteplassen Petropolen, startet i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom NPF, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylke og  Kristiansund og Nordmøre Næringsforening. Petropolen er en åpen møteplass for alle med interesse for petroleumsbransjen som ønsker uformell kontakt og informasjonsutveksling på tvers av fag, industri og tjenesteyting, store og små, private og offentlige aktører.

Møtene er lagt opp med en faglig del, med foredrag  etterfulgt av en sosial del for de som ønsker det.

Møtene avholdes i hovedsak siste torsdag i hver måned på Thon Hotel i Kristiansund, annonsering av møtene gjøres via et eget markedsføringsregister (på e-post) og i lokale media.  Alle møtene i Petropolen starter kl 19.00. Det faglige programmet strekker seg til ca kl 2100.

Ta kontakt hvis du ønsker å bli varslet på e-post om kommende møter.

Vi ønsker alle våre medlemmer – også alle tilreisende NPF medlemmer fra andre avdelinger – velkommen på våre møter!

Det er ikke laget et langsiktig program for våre møter. Vi ønsker til enhver tid å ta opp temaer som er aktuelle i forhold til aktiviteten i regionen når møtet avholdes.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Møre og Romsdal

Stein Arne Schnell

Styreleder

Mobil: 992 30 468

Styret i NPF Møre og Romsdal

Styreleder
Stein Arne Schnell
Nestleder
Tor Greger Hansen
Styremedlem
Sidsel Sæterøy
Styremedlem
Tommy Heide
Styremedlem
Frode Tolcsiner
Styremedlem
Paul Einar Storvik
Varamedlem
Rune Brattset
Varamedlem
Thomas Hammerseth
Varamedlem
Tone Ingeberg
NPFU-leder
Torjo Larsen
NPFU-nestleder
Bjarte Skarsvåg