Sogn og Fjordane

NPF Sogn og Fjordane har ambisjonar om å vere ein møteplass for utveksling av informasjon til felles nytte.

Aktuelle saker med omsyn til leiting, funn, utbyggingsplanar, m.m. har tradisjonelt stått sentralt.

NPF Sogn og Fjordane ønskjer medlemer frå heile fylket. I dag er kjem dei fleste medlemene frå Flora, og møta vert vanlegvis haldne der.

Lokalavdelinga har førebels ikkje formelle samarbeidsavtalar med andre organisasjonar. Dette vil bli vurdert fortløpande. Sjølv om NPF er ein medlemsorganisasjon, har lokalavdelinga tradisjon for å invitere langt vidare enn medlemsmassen.

Møta vert normalt arrangert ad-hoc. Prioritert dag og tid er torsdag kl 19.00, men dette må tilpassast frå møte til møte avhengig av når innleiar kan stille.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Sogn og Fjordane

Erlend Toftesund

Styreleder

Mobil: 48125091

Styret i NPF Sogn og Fjordane

Styreleder
Erlend Toftesund
Styremedlem
Audun Erik Sunde
Styremedlem
Ole Anders Smørdal
Styremedlem
Bjørn Løkkebø Halsnes
Styremedlem
Asgeir Øvrebotten
Styremedlem
Jim Tore Kristiansen
Styremedlem
Ida Malmo Årberg
Varamedlem
Bjørn Erik Kringstad