Harstad

NPF Harstad skal være den viktigste møteplassen for petroleums-interesserte i Nord-Norge, og fremme næringens utvikling i landsdelen.

NPF Harstad henvender seg til ledere og ansatte innenfor petroleums-industrien og relaterte næringer, inkludert berørte næringer som fiskeri og oppdrett. Øvrige målgrupper er ansatte og studenter ved regionens utdanningsinstitusjoner, relevante faglige organisasjoner i Nord-Norge og samfunnsinteresserte forøvrig.

NPF Harstad dekker området midtre Hålogaland (Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen). Avdelingen har 56 medlemmer og samarbeider med Norges Geologiske forening.

Målsetning

Avdelingen har som målsetning å:

 • være tilrettelegger av en betydningsfull og attraktiv møte- og informasjonsarena for petroleumsinteresserte i Nord-Norge
 • ta opp og informere om aktuelle enkeltsaker og tema som kan fremme næringens utvikling i landsdelen
 • være nyskapende ved å ta i bruk nye verktøy og metoder som kan fremme foreningens virksomhet
 • være attraktiv for unge mennesker (gutter og jenter)
 • bygge nettverk, avklare rolledeling og utvikle programsamarbeid med andre organisasjoner og aktører i sitt lokalmiljø
 • gi merverdi til sine medlemmer

I tillegg skal NPF avdeling Harstad arrangere PETRO-konferansen hvert andre år.

NPF avdeling Harstad satser på følgende områder:

 • Profilering og informasjonsspredning
 • Ta opp aktuelle enkeltsaker og tema av betydning for målgruppene. Herunder ta opp emner som bidrar til:
  • faglig utviklig
  • næringsutvikling
  • samfunnsutvikling
 • Aktivt bruke aviser, radio, TV, internett og andre media samt arrangere attraktive møter og konferanser for å profilere NPF og foreningens aktiviteter, samt informere om petroleumsnæringen og dens virksomheter.

Rekruttering

Utvikle en stor lokalavdeling for midtre Hålogaland som kan bidra til å styrke avdelings posisjon og betydning innen for nærings- og samfunnsliv i og utenfor landsdelen.

Rekruttere medlemmer til avdelingen, og tilby dem et innhold som gjør at de føler en merverdi gjennom medlemskapet

Nettverksjobbing

Utvikle samarbeidet med andre NPF avdelinger og andre aktører for å få fram interessante saker og tema, samt å nå ut med informasjon til målgruppen.

Organisering og arbeidsform

Ta i bruk nye verktøy og metoder for å nå ut med budskap og aktiviteter til flest mulig i målgruppen i og utenfor landsdelen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Harstad

Ivy Becker

Styreleder

Styret i NPF Harstad

Styreleder og NPFU-representant
Ivy Becker
Nestleder
Jan-Terje Johansen
Styremedlem
Vegard Heiberg
Styremedlem
Helle Kristine Fossbakk
Styremedlem
Truls Thorsen
Styremedlem
Olaf Thiessen