Lokalavdelinger

Lokalavdelingene er et felles forum for faglig virksomhet og utvikling innen petroleumsvirksomheten i regionen. De skal være et forum for informasjon og kontakt mellom medlemmer i regionen og informere om petroleumsvirksomheten i regionen.

Lokalavdelingene skal samarbeide med andre organisasjoner i regionen når det tjener NPFs faglige virksomhet.