Stavanger

NPF Stavanger har møter av høy kvalitet med aktuelle temaer og gode foredragsholdere.

Styret er spesielt blitt gode på paneldebatter som enten ledes av et styremedlem eller en innleid anerkjent person for anledningen. Debattantene er profilerte representanter fra industrien, den politiske arena og andre miljøer.

Alle medlemsmøtene har i de siste årene blitt holdt på Norsk Oljemuseum i Stavanger sentrum og er blitt en naturlig møteplass for medlemmene. Møtene holdes 1-2 ganger i måneden fra kl 19.30. Både før og etter møtene er det enkel servering og forfriskninger fra museets restaurant Bølgen & Moi, samt mulighet for sosial omgang og besøke museets utstilling.

Samarbeid

Lokalforeningen har også enkelte arrangementer i samarbeid med andre aktører som Stavanger Næringsforening, Norsk Geologisk Forening og PETRAD.

Medlemmer

NPF Stavanger er nå den største lokalavdelingen i NPF med ca. 825 personlige medlemmer. Som Norges oljehovedstad med flere hovedkontorer og lokalbaserte kontorer i Stavanger og omegn er det et stort potensial for økning av medlemsmassen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Stavanger

Kåre R. Vagle

Styreleder

Mobil: 480 69 561

Styret i NPF Stavanger

Styreleder
Kåre R. Vagle
Styremedlem
Helge Hamre
Styremedlem
Merete Madland
Styremedlem
Torgeir Olsen
Styremedlem
Marie Ravnestad
Styremedlem
Ulf Rosenberg
Styremedlem
Sigmund Stokka
Styremedlem
Cecilie Helen Løken
Styremedlem
Gjertrud Halset
Styremedlem - NPFU
Jhon-Eirik Lien
Styremedlem-NPFU
Magnus Erstad
Styremedlem - NPFU
Ranveig Halseth
Sekretær
Therese E. Remen