Stavanger

NPF Stavanger har møter av høy kvalitet med aktuelle temaer og gode foredragsholdere.

Styret er spesielt blitt gode på paneldebatter som enten ledes av et styremedlem eller en innleid anerkjent person for anledningen. Debattantene er profilerte representanter fra industrien, den politiske arena og andre miljøer.

Alle medlemsmøtene har i de siste årene blitt holdt på Norsk Oljemuseum i Stavanger sentrum og er blitt en naturlig møteplass for medlemmene. Møtene holdes 1-2 ganger i måneden fra kl 19.30. Både før og etter møtene er det enkel servering og forfriskninger fra museets restaurant Bølgen & Moi, samt mulighet for sosial omgang og besøke museets utstilling.

Samarbeid

Lokalforeningen har også enkelte arrangementer i samarbeid med andre aktører som ComputerWorld og Norsk Geologisk Forening.

Medlemmer

NPF Stavanger er nå den største lokalavdelingen i NPF med ca. 710 personlige medlemmer. Som Norges oljehovedstad med flere hovedkontorer og lokalbaserte kontorer i Stavanger og omegn er det et stort potensial for økning av medlemsmassen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kontakt NPF Stavanger

Merete Vadla Madland

Styreleder

Mobil: 91386589

Johanne B. Krabbendam

Sekretær

Styret i NPF Stavanger

Styreleder
Merete Vadla Madland
Styremedlem
Morten Dethloff
Styremedlem
Monica Celegon
Styremedlem
Oriana Duran
Styremedlem
Kevin Best
Styremedlem
Victor Våga
Styremedlem
Tao Yang
Styremedlem
Ying Guo
Styremedlem
Ole Johan Østvedt
Styremedlem - NPFU-leder
Laura Vaiciulyte
Styremedlem - NPFU
Jhon-Eirik Lie