Konferanser

NPFs konferanse- og møtevirksomhet har en betydelig posisjon innen norsk petroleumssektor. Konferansene og de lokale møtene gir stor tilgang til informasjon om olje- og gassbransjen, og er en viktig møteplass for diskusjoner og meningsutveksling om petroleumsrelaterte spørsmål. Foredragsholdere er ofte profilerte personligheter fra myndigheter, oljeselskaper, leverandørindustri og servicenæring, for å gi bredest mulig grunnlag for diskusjoner og forståelse. Konferansene og møtene planlegges av foreningens egne medlemmer gjennom fagapparatet og programkomiteer. Om lag 4.000 personer deltar årlig på våre konferanser.

Alle konferanser