Petroleumsteknologi – Norsk Petroleumsforening

Petroleumsteknologi

Komiteen for Petroleumsteknologi har ansvar for følgende konferanser:

- Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
- Offshore Drift og Modifikasjoner
- Subsea Pipelines and Cables
- Field Development Conference / Feltutviklingskonferansen
- North Sea Decommissioning Conference
- Risikostyringskonferansen
- Digitaliseringskonferansen

Petroleumsteknologi