Petroleumsteknologi

Komiteen for Petroleumsteknologi har ansvar for følgende konferanser:

- Feltutviklingskonferansen
- The NPF North Sea Decommissioning Conference
- Risk Management Summit
- Reservoir and Production Management
- Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
- Drift, vedlikehold og modifikasjonskonferansen
- Offshore Pipelines & Risers
- Marine konstruksjoner og fartøy

Petroleumsteknologi