NPF-prisen 2023 utdelt

SANDEFJORD, 16. JANUAR 2024:
NPF-prisen 2023 ble tildelt Olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet under det tradisjonsrike Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord.

Prisen for 2023 tildeles Olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet som gjennom en årrekke har styrt ressursforvaltningen av norsk sokkel. De har styrt med sin grundige og profesjonelle behandling av konsesjonssøknader, gjennom utviklingen av et godt fungerende avtaleverk og gjennom reguleringen av norsk gassinfrastruktur som har resultert i et helhetlig og fremtidsrettet transportsystem. Prisen er en anerkjennelse for vel utført arbeid og inspirasjon til å fortsette videreutviklingen av norsk sokkel og tilrettelegge for omstillingen med krav til nye energi- og verdikjeder under forsvarlig forvaltning på veien mot nullutslippssamfunnet.

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot var tilstede for å motta prisen på vegne av avdelingen og uttrykte stor takknemlighet for den anerkjennelsen prisen representerer.

Kriterier

NPF-prisen regnes som bransjens høyeste utmerkelse og tildeles en person eller en institusjon som gjennom sitt arbeid og engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement.

Prisen

Årets pris er et litografi av kunstneren Eva Harr (1951). Verket heter “Ettertanke”.

Komite

Komiteen for NPF-prisen besto i år av følgende medlemmer:

  • Kåre R. Vagle, NPF (leder)
  • Jannik Lindbæk, Kommunikasjonsdirektør, Equinor
  • Kristin Færøvik, leder programkomiteen for Olje- og energipolitisk seminar
  • Mads Andersen, Adm. direktør, Aibel
  • Ine Dolve, SVP Operations & Asset Development, Aker BP
  • Randi Viksund, SVP Staff and Business support, Gassco (Selskapet Gassco vant NPF-prisen for 2022)

Tidligere tildelinger

2022: Gassco
2021: Kristin F. Kragseth
2020: Ingen utdeling pga. Covid-pandemi
2019: Leif Johan Sevland
2018: Alf E. Jacobsen
2017: Margareth Øvrum
2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler