Representantskapsmøtet 2024

NPF Oslo inviterte til Representantskapsmøte på Scandic Fornebu 10.-11. april

Takk for sist til alle fra lokalavdelingene, fagapparatet og styret i NPF som deltok på Representantskapsmøtet på Scandic Fornebu 10.-11. april.

Vi takker for mange gode diskusjoner og innspill i lokalavdelingsmøtet, faglig råd og i representantskapsmøtet 10. april, samt i strategisamlingen 11. april. Vi håper alle deltakere hadde et godt utbytte av dagene sammen med fagapparatet og andre lokalavdelinger.  I representantskapsmøtet ble følgende valg gjennomført:

Kjell Arne Jacobsen fra InnoTeam ble gjenvalgt som leder for faglig råd. Egil Tjåland fra NTNU og NPF Trøndelag ble gjenvalgt som leder for lokalutvalget. Monica Celegon fra UiS og NPF Stavanger ble valgt som nesteleder for lokalutvalget.

Erik Sverre Jenssen gikk av som leder for hovedstyret etter en periode på 5 år, og ble under middagen hedret som «lengst sittende styreleder i NPF». Vi takker Erik Sverre for hans betydningsfulle bidrag i NPF!

Vi er glade for å annonsere at Siv E. Morterud fra Equinor ble valgt som leder for hovedstyret og Ingrid Sølvberg ble valgt til nestleder.

Nye representanter i hovedstyret er Øystein Høyvik Rossebø fra Gassco, Anders Høgalmen fra Offshore Norge. Gjenvalgt til hovestyret er Ranveig Halset fra ConocoPhillips – NPF ung. Eva Fagernes fra Vår Energi ble valgt inn som varamedlem og Ottar Minsaas ble gjenvalgt som ordstyrer.

Vi gratulerer nye og gjenvalgte representanter og gleder oss til videre arbeid sammen i NPF!

Det var stor deltagelse på årets representantskapsmøte, og vi takker NPF Oslo og Brage Rønningen for vertskapet for møtet og for flott underholdning under middagen!

Vertskap for neste representantskapsmøte er NPF Harstad og hold av dagene 9. og 10. april allerede nå!

 

Andre artikler