Created with Sketch. Add to Calendar 2020-10-28 08:30:00 2020-10-28 18:00:00 Europe/Oslo Webinar:
Drift, Vedlikehold og Modifikasjon 2020
Norsk Petroleumsforening Webinar:
Drift, Vedlikehold og Modifikasjon 2020_2020-10-28 08:30:00
28. Oct 2020

Webinar:
Drift, Vedlikehold og Modifikasjon 2020

Created with Sketch. ONLINE

WEBINAR

Norsk Petroleumsforening tar hensyn til det økte smittetrykket i samfunnet og gjør derfor årets Drift, Vedlikehold og Modifikasjon om til et rent webinar. Vi skulle aller helst ha møttes i Stavanger, men helse og sikkerhet må i år gå foran alt.

Foredragene blir i all hovedsak de samme med den samme høye kvaliteten, men justeres og tilpasses en digital plattform. Sjekk denne siden jevnlig for oppdatert informasjon!

Velkommen til den årlige konferansen “Drift, Vedlikehold og Modifikasjon – På hav og land” den 28. oktober 2020!

Conference language: Norwegian

DVM konferansen er en av næringens viktigste møteplass for alle som jobber med vedlikehold, modifikasjoner, og drift-relaterte oppgaver der deltakere samles for erfaringsutveksling, inspirasjon og nettverksbygging.

Dette er konferansen for deg som jobber innen prosjektledelse, porteføljestyring, fagledelse, førstelinje-ledelse, partneroppfølging – teknisk eller management komiteer, samt andre som er med å påvirke beslutningene i bransjen.

Konferansen vil i år gå over en dag med dyktige forelesere og interessante case fra operatører, leverandører og myndigheter. I årets konferanse planlegger vi blant annet å formidle erfaringene fra korona tiden – både innen aksjonsledelse, og hvordan vi jobber annerledes, spesielt med digitale verktøy. Vi ønsker å videreformidle erfaringer og konkrete eksempler på hva som er oppnådd. Dette kan være store eller små prosjekter som har gitt resultater, og som kan være interessant for andre å lære om og ta inn i sine organisasjoner.

Du vil også høre mer om:

 • Effektiv drift – i nåværende situasjon – en annerledes hverdag
  • Risikohåndtering, beredskap, og operasjonsledelse
  • Den digitale hverdagen
  • Samhandlingsformer
 • Muligheter innen vedlikehold og inspeksjon
 • Samarbeidsformer
 • Digitalisering/teknologi
 • Trender og veien videre

Vi gleder oss til å ønske velkommen til vår digitale konferanse i oktober! 

Program

Wednesday 28. October

08:20

Velkommen til DVM 2020

Leder av Programkomiteen

Møteleder: Cecilie Sælen, Idévekst Energi

08:30

Keynote – Unge i Det store bildet

Stine Marie Kristiansen og Petter Øydegard, Repsol

Drift og Vedlikehold i nåværende situasjon – En annerledes hverdag

08:50

Hvordan påvirker Covid-19, Det grønne skiftet og nye skatteregler aktiviteten på norsk sokkel?

Tore Guldbrandsøy, Rystad Energy
09:15

Effektiv drift - i nåværende situasjon

Hjalmar Aslagsen, Prosjektleder, Rosenberg Worley
09:40

Vedlikeholdsarbeideren, endelig deltaker i den digitale verdikjeden

Lars Kaasa, Aker BP
10:05

Pause

10:25

Digitalisering av menneskelig prosessteknisk Intelligens

Bjarne André Asheim, Managing Director, KairosTech
10:50

Effektive arbeidsprosesser satt opp for kontinuerlig forbedring

Kjell Gjellestad, Equinor
11:15

Digitalisering i en analog byggebransje

Kari-Gro Johansen, Prosjektdirektør, Nye Stavanger universitetssjukehus
11:40

Lunsj

Effektiv drift – Muligheter innen inspeksjon

12:25

Ptils hovedtema for 2021

Anne Myhrvold, Direktør, Petroleumstilsynet
12:50

Operating assets powered by digital twins – opportunities and challenges

Hildegunn McLernon, Digital Lead Norway, TechnipFMC
Kjell Eriksson, Vice President Digital Partnering, DNVGL
13:30

Remote inspections and surveys - taking advantage of the new normal

Stig Johannes Johannesen, Head of Section Marine Operations, DNV GL
13:55

Digitally Enabled, Remote and Minimum Staffed Operating Models, what’s possible and What can we learn from other regions?

Tony Edwards, StepchangeGlobal
14:10

Pause

14:30

Droner på norsk sokkel

Pål Kristensen, Vice President, Logistics And Robotization, Nordic Unmanned og Alexander Blokhus, Technical Responsible Air Transport Services, Equinor
14:55

Den virkelige verdien av fjernovervåking og diagnostikk - En situasjonsstudie fra ultradypt vann i Mexicogolfen

Torstein Sørhaug, Digital Enablement Manager, OneSubsea
15:20

Nordic white diesel - miljøforbedret drivstoff

Asle Rein, Daglig leder, Nordic White Diesel
15:45

Utbyggings- og driftsperspektiver på norsk sokkel

Kalmar Ildstad, Direktør for Leting, Utvinning og Områdeutvikling, Oljedirektoratet
16:10

Avslutning/Oppsummering av dagen

Practical information

Medlemmer Programkomité

 • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
 • Britt Bjelland, Petoro
 • Odd Rune Skilbrei, Petroleumstilsynet
 • Kristine Sørensen, Aker BP
 • Geir Egil Eie, DNV GL
 • Vigdis Holst, Repsol
 • Thomas Haugan, Kværner

Konferanseavgift

Kr 2.900 for NPF-medlemmer (ekskl. 25 % mva)
Kr 4.400 for øvrige deltakere (ekskl. 25 % mva)

Rabatt: Vi gir kvantumsrabatt til virksomheter som melder på flere enn 10 deltakere. Ta kontakt med Prosjektleder Tonje Raknes for mer informasjon og påmelding.

“Nett”- pris inkluderer:

 • Tilgang til å se konferansen direkte via nettleser
 • Konferansepresentasjoner

 

Spesialtilbud for unge i bransjen!
Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder tonje.raknes@npf.no for registrering.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF)

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling:

 • 1 års medlemskap for konferansedeltakere – alle lokalavdelinger (NOK 1.000)

Avbestilling

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr. Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (13. oktober 2020). Gebyret frafalles hvis det sendes en annen deltaker fra samme arbeidsgiver. Hvis avbestilling skjer etter fristen må full seminaravgift betales, men vi aksepterer at det sendes en annen deltaker helt frem til konferansestart. Vennligst gi beskjed så snart informasjon om ny deltaker er tilgjengelig.

Betaling

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon om betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen, så fremt tillatelse fra selskap er gitt. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Avlysning av arrangement

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure
Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

Kontaktperson / prosjektleder

Tonje Raknes
Prosjektleder
tlf. +47 983 06 117
E-post: tonje.raknes@npf.no