Add to Calendar 2021-09-07 09:00:00 2021-09-07 16:00:00 Europe/Oslo Feltutviklingskonferansen 2021 Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5869 Bergen Norsk Petroleumsforening Feltutviklingskonferansen 2021_2021-09-07 09:00:00
07. Sep 2021

Feltutviklingskonferansen 2021

BERGEN

Den 24. Feltutviklingskonferansen avholdes tirsdag 7. september 2021,
Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen

Conference language: Norwegian

 
Den årlige Feltutviklingskonferansen er det viktigste møtestedet for de som interesserer seg for arbeidsprosessene fram til konseptvalg og innsikt i planlagte nye prosjekter. I tillegg diskuteres nyvinninger innen både teknologi, gjennomføringsstrategier og nye samarbeidsformer.

Feltutvikling i en tid med pandemi, miljøfokus og tiltakspakke

Siste «oljekrise» med prisfall og justeringer av virksomheten var tilbakelagt og vi trodde ved siste Feltutviklingskonferanse i februar 2020 at vi var «over kneika» enda en gang. Olje- og gassnæringen var godt i gang med å tilpasse seg, også med et større miljøfokus og bevisstgjøring når det gjelder konsekvensene av vår virksomhet.

Økende oljeproduksjon globalt og en begynnende pandemi resulterte i en dramatisk prisnedgang. Vår næring og landet for øvrig, ble muligens overrasket over hvordan dette kunne få så store konsekvenser for aktivitetsnivå og arbeidsliv. Likevel har vi sett at arbeidet med modning av olje- og gassfunn for utbygging og drift ikke har stoppet opp. Industrien har vist at det er mulig å opprettholde aktivitetsnivået selv med de gjeldende restriksjoner. Myndighetenes støtte gjennom tiltakspakken har også bidratt til å stimulere aktivitet.

Hva er så status på feltutvikling hos operatørselskapene? Vi får et innblikk i dette på Feltutviklingskonferansen, tirsdag 7. september 2021, i år redusert til en dagskonferanse. Vi planlegger å komme sterkere tilbake med en større konferanse i februar 2022.

Dersom du ønsker å bli oppdatert på hvor olje og gass industrien går med hensyn på tekniske og konseptuelle løsninger, så bør du sette av tid til denne dagskonferansen i september!

Vi ønsker dere velkommen til en spennende og interessant dag i Bergen!

 

Spesialtilbud for unge i bransjen

Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder irene@npf.no for registrering.

Digital deltakelse

Vi tilbyr også digital deltakelse for de som ikke kan reise til Bergen.

Pris: kr 4.400 for medlemmer / kr 5.900 for ikke-medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Bruk rabattkode DIGITAL eller DIGITALMEDLEM (NPF-medlemmer) for å få riktig pris i påmeldingen.

PS! Hvis det er færre enn 5 digitale deltakere, kan vi dessverre ikke tilby denne tjenesten.

Program

Monday 06. September

20:00

Ice-breaker: Mingling med tapas

Tuesday 07. September

08:30

Registrering og kaffe

09:00

Velkommen til Feltutviklingskonferansen 2021

Introduksjon ved komitéleder Ingrid Karstensen

RAMMEBETINGELSER

09:05

En fremtidsrettet olje- og gassnæring

Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet
09:30

Prosjekt – gjennomføring, læring og erfaringsoverføring

Niels Erik Hald, Oljedirektoratet
09:55

Equinor - hvordan levere på klimaambisjonen i Norge

Henriette Undrum, Equinor
10:20

Pause med forfriskninger

NYE FELT

10:50

Grevling/Vette: Utvikling av marginale funn på OKEA-måten

Knut Gjertsen, OKEA
11:15

NOA Fulla

Henning Gruehagen, Aker BP
11:40

Lunsj

NÆRFELTUTBYGGING / OMRÅDEUTVIKLING

13:00

Balder Future – Gjennomføring av et større utbyggingsprosjekt
under en global pandemi

Robert Syvertsen, Vår Energi
13:25

Skarv: Ny vekst og økt verdiskaping fra Skarvområdet

Sverre Isak Bjørn, Aker BP
13:50

Halten Øst – fra feltutvikling til prosjekt

Tom Elseth, Equinor
14:15

Pause

14:45

Tommeliten Alpha og Eldfisk Nord:
Portefølje - gjennomføring av undervannsprosjekter

Tor Inge Hansen, ConocoPhillips
15:10

Bauge - undervannsutbygging på en annerledes måte

Ole Jørgen Johansen, Equinor
15:35

Oppsummering og takk for i dag!

ved komitéleder Ingrid Karstensen

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Komite:

 • Ingrid Karstensen – Komitéleder
 • Fredrik Wadel-Andersen, Onesubsea Processing AS – Komitémedlem
 • Hanne Gilje, Aker BP – Komitémedlem
 • Katinka Dahlberg, TechnipFMC – Komitémedlem
 • Kristian Skavang, Aibel AS – Komitémedlem
 • Linda Hanken, Lundin Norway AS – Komitémedlem
 • Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet – Komitémedlem
 • Per Flugstad, Aker Solutions AS – Komitémedlem
 • Robert Syvertsen, Vår Energi – Komitémedlem
 • Svein Harald Slåtendal, Equinor – Komitémedlem
 • Irene O. Snellingen, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Sted:

Clarion Hotel Bergen Airport,
Flyplassvegen 551, 5869 Bergen

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:
irene.snellingen@npf.no

Konferanseavgift:

Kr 5.900 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 7.400 for andre (ekskl. 25% mva.)

Digital deltakelse:
Vi tilbyr også digital deltakelse for de som ikke kan reise til Bergen. Prisen er kr 4.400 for medlemmer / kr 5.900 for ikke-medlemmer (ekskl. 25% mva.) Bruk rabattkode DIGITAL eller DIGITALMEDLEM (NPF-medlemmer) for å få riktig pris i påmeldingen. PS! Hvis det er færre enn 5 digitale deltakere, kan vi dessverre ikke tilby denne tjenesten.

Tillegg for utstilling: NOK 5.000 (+25% mva). Tillegg for utstilling forutsetter ordinær deltakelse av en konferansedeltaker og bestilles ved påmelding. Utstillingsavgiften inkluderer:

 • Utstillingsplass i mingleområdet utenfor plenumsalen. Dette er området hvor alle pauser vil være.
 • Hver utstillingsplass er 2 meter bred og 1, 5 meter dyp. Tilsvarende et konferansebord og 2 roll-ups.
 • Konferansebord og strøm

Spesialtilbud
→ 50% rabatt til ansatt nr. 6 med flere fra samme arbeidsgiver.
→ Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften
→ Studenrabatt

Kontakt prosjektleder irene@npf.no for mer informasjon og registrering med rabatt.

Konferanseavgiften inkluderer:
– Lunsj
– Forfriskninger
– Konferansepresentasjoner

“Ice-breaker “- 6. september

Deltakere som kommer kvelden før eller som allerede er i Bergens-området kan delta på en “Ice-breaker” med lett servering. Etter en lang periode uten muligheter for å møtes sosialt, kan det kanskje være fristende å igjen treffe og danne nettverk med likesinnede. Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet!

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år / studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (24. august 2021).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Overnatting:

Clarion Hotel Bergen Airport,
Flyplassvegen 551, 5869 Bergen
Telefon: 56 10 00 00
E-post: cl.bergen.airport@choice.no.

Pris: Kr 1.290 inkl. mva per natt i enkeltrom.
NB! Rom reserveres via påmeldingen til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Kontaktperson / prosjektleder:

Irene O. Snellingen
Telefon: 22 13 18 10
E-post: irene.snellingen@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.