Created with Sketch. Add to Calendar 2022-02-15 09:00:00 2022-02-15 11:30:00 Europe/Oslo WEBINAR
Feltutviklingskonferansen 2022
Norsk Petroleumsforening WEBINAR
Feltutviklingskonferansen 2022_2022-02-15 09:00:00
15. Feb 2022

WEBINAR
Feltutviklingskonferansen 2022

Created with Sketch. ONLINE

Velkommen til den 25. Feltutviklingskonferansen

Webinarer 15. februar og 29. mars 2022

Conference language: Norwegian

Tema for webinarene er
Verdiskaping og bærekraft i feltutvikling

Programmet er fortsatt under utarbeidelse, men vi kan love to sesjoner med interessante innlegg om hvordan skape verdi i feltutvikling og samtidig møte bærekraftsmålene i dagens energiomstilling.

Sett av datoene!

Dersom du ønsker å bli oppdatert på hvor olje og gass industrien går med hensyn på tekniske og konseptuelle løsninger, så bør du sette av tid til webinarversjonen av Feltutviklingskonferansen, 15. februar og 29. mars 2022, kl 09.00-11.30!

 

Kontakt prosjektleder irene@npf.no for mer informasjon.

 

Velkommen!

Program

Tuesday 15. February

09:00

Velkommen til første webinar sesjon!

VERDISKAPING OG BÆREKRAFT I FELTUTVIKLING

Innlegg fra Oljedirektoratet, Miljødirektoratet og SINTEF
Oppdatert program publiseres så snart det er klart. Sjekk innom igjen!
11:30

Første webinardag avsluttes.

Wednesday 16. February

09:00

Velkommen til en ny webinar sesjon!

Prosjektbeskrivelser fra fire spennende prosjekter med utgangspunkt i verdiskaping og bærekraft i feltutviklingen.
11:30

Webinaret avsluttes.

NB! Vi gjør oppmerksom på at program og tidspunkter kan bli endret i tiden frem til webinarstart. Følg med for mer informasjon.

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Komite:

 • Ingrid Karstensen – Komitéleder
 • Fredrik Wadel-Andersen, Onesubsea Processing AS – Komitémedlem
 • Hanne Gilje, Aker BP – Komitémedlem
 • Katinka Dahlberg, TechnipFMC – Komitémedlem
 • Kristian Skavang, Aibel AS – Komitémedlem
 • Dag Mustad, Lundin Energy Norway AS – Komitémedlem
 • Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet – Komitémedlem
 • Per Flugstad, Aker Solutions AS – Komitémedlem
 • Robert Syvertsen, Vår Energi – Komitémedlem
 • Svein Harald Slåtendal, Equinor – Komitémedlem
 • Irene O. Snellingen, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Sted:

Online

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:
irene.snellingen@npf.no

Konferanseavgift:

Kr 1.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 2.900 for andre (ekskl. 25% mva.)

Redusert avgift ved deltakelse på kun én webinar-formiddag:

Hvis du kun ønsker å delta på en av dagene, kontakt prosjektleder Irene O. Snellingen for rabattkode ved påmelding.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år, studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 1.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (31. januar 2022).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

 

Kontaktperson / prosjektleder:

Irene O. Snellingen
Telefon: 22 13 18 10
E-post: irene.snellingen@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.