Add to Calendar 2022-02-15 09:00:00 2022-03-29 11:30:00 Europe/Oslo WEBINAR
Feltutviklingskonferansen 2022
Norsk Petroleumsforening WEBINAR
Feltutviklingskonferansen 2022_2022-02-15 09:00:00
15. Feb to 29. Mar 2022

WEBINAR
Feltutviklingskonferansen 2022

ONLINE

Velkommen til den 25. Feltutviklingskonferansen

Webinarer 15. februar og 29. mars 2022

Conference language: Norwegian

Tema for webinarene er
Verdiskaping og bærekraft i olje og gass feltutvikling

Vår virksomhet er igjen i en situasjon med et høyt aktivitetsnivå. Tiltakspakken fra myndighetene som ble implementert i 2020, har vært stimulerende og bidratt til at flere mulige utbyggingsprosjekter er blitt tidsriktige og lønnsomme. Flere av disse modnes nå mot investeringsbeslutning, og et betydelig antall søknader (PUD/PAD) er planlagt innlevert til Olje- og energidepartementet i løpet av 2022.

Operatører og leverandører bidrar til god verdiskaping gjennom de framtidige og pågående prosjektene. Rekordhøye gassinntekter og oljepriser er også viktige faktorer i det store bildet. Samtidig utfordres feltutviklingsprosjekter kontinuerlig med hensyn på ivaretagelse av bærekraft. Næringen har over flere år forbedret teknologier som har redusert fotavtrykket av aktivitetene og må fortsette å tenke annerledes for å oppnå ytterligere forbedringer. Prosjektpresentasjonene gir eksempler på løsninger som bidrar til å minske fotavtrykket av våre aktiviteter. Hvordan operatører og leverandører bidrar til økt bærekraft er vel så viktig som verdiskaping.

Dette vil være den røde tråden i årets Feltutviklingskonferanse som gjennomføres som to webinarer, tirsdag 15. februar og tirsdag 29. mars, på grunn av Covid-19 og smittevernstiltak. Vi planlegger å treffes fysisk igjen i februar 2023, slik at vi kan fortsette å dele kunnskap og knytte kontakter i vårt nettverk.

Sett av datoene!

Sett av tid og meld deg på webinarversjonen av Feltutviklingskonferansen, 15. februar og 29. mars 2022, kl 09.00-11.30!

 

Kontakt prosjektleder irene@npf.no ved ønske om mer informasjon.

 

Velkommen!

Program

Tuesday 15. February

09:00

Velkommen til Feltutviklingskonferansen og første webinardag!

Komitéleder Ingrid Karstensen

VERDISKAPING OG BÆREKRAFT I FELTUTVIKLING

09:10

Norsk sokkel: Ressursgrunnlag og status

Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet
09:45

Hva er BAT for nye utbygginger?

Helge Dyrendal Rø, Miljødirektoratet
10:20

LowEmission senteret – Innblikk i teknologiutvikling for fremtidige lavutslippsaktiviteter på norsk sokkel

Lars Magne Nonås, Forskningsleder, SINTEF Ocean og Øystein Hestad, Forskningsleder, SINTEF Energi
10:55

Avslutning og oppsummering

Tuesday 29. March

09:00

Velkommen til Feltutviklingskonferansen og andre webinardag!

Komitéleder Ingrid Karstensen gjør et sammendrag av første webinar og introduserer formiddagens innlegg.

PROSJEKTER

09:20

Hanz – det grønneste prosjektet på norsk sokkel?

Børge Skjevdal, Aker BP
09:50

Wisting – spennende mulighet i Barentshavet

Einar Erfjord, Equinor
10:20

Halten Øst – Små pytter gir store verdier

Ove Andre Pettersen, Equinor
10:50

Edvard Grieg: Feltsenter for bærekraftig utvikling av Utsirahøyden

Bjørn Johnsen, Lundin Energy Norway
11:20

Avslutning og oppsummering

NB! Vi gjør oppmerksom på at program og tidspunkter kan bli endret i tiden frem til webinarstart

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Komite:

 • Ingrid Karstensen – Komitéleder
 • Fredrik Wadel-Andersen, Onesubsea Processing AS – Komitémedlem
 • Hanne Gilje, Aker BP – Komitémedlem
 • Katinka Dahlberg, TechnipFMC – Komitémedlem
 • Kristian Skavang, Aibel AS – Komitémedlem
 • Dag Mustad, Lundin Energy Norway AS – Komitémedlem
 • Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet – Komitémedlem
 • Per Flugstad, Aker Solutions AS – Komitémedlem
 • Robert Syvertsen, Vår Energi – Komitémedlem
 • Svein Harald Slåtendal, Equinor – Komitémedlem
 • Irene O. Snellingen, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Sted:

Online

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:
irene.snellingen@npf.no

Konferanseavgift:

Kr 1.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25% mva.)
Kr 2.900 for andre (ekskl. 25% mva.)

 • For tilgang til hele konferansen, dvs. opptak fra 15. mars og deltakelse 29. mars → Meld deg på og betal på vanlig måte
 • For deltakelse kun 29. mars → bruk rabattkode 22105RABATTM (for NPF-medlem) eller 22105RABATT (for ikke-medlemmer)

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap koster NOK 1.000. Redusert kontingent for medlemmer under 34 år, studenter og seniorer.

Avbestilling:

Kr 1.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (31. januar 2022).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Presentasjonene vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

 

Kontaktperson / prosjektleder:

Irene O. Snellingen
Telefon: 22 13 18 10
E-post: irene.snellingen@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.

Force majeure

Hendelser utenfor NPF’s kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir NPF rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.