- Definitivt en fremtid i nord!

– Statoil har vært her i mer enn 40 år og vi har langtidsperspektiv på virksomheten vår fremover, forteller produksjonsdirektør for Norne og Snøhvit, Kristin Westvik i Statoil ASA.

Hun er en av foredragsholderne under årets Petro-konferanse i Harstad 30. og 31. august, og er ikke i tvil om at bransjen har en spennende fremtid i nord.
– Bare se på de feltene som alt er i gang. Snøhvit har en tidshorisont utover 2050, Norne forbi 2030, og Johan Castberg, den neste store utbyggingen som planlegges besluttet på slutten av året, forventes å være i drift også etter 2050, forteller hun.

Oljedirektoratet anslår at så mye som 75 prosent av ennå ikke oppdagede olje- og gassressurser er å finne i Barentshavet og Norskehavet. Noe av det spennende Westvik vil presentere under årets Petro-konferanse, er Statoils leteprogram for å finne disse ressursene.
– All aktivitet starter med at man finner noe! sier hun.
– Derfor er vi da også midt oppe i et spennende leteprogram. I år har vi boret tre brønner så langt, og blant andre funnet i Kayak-brønnen i sommer, gir grunn til stor optimisme for hva vi kan finne videre.

Miljø
Statoil har tatt et klart standpunkt at de støtter Parisavtalen for reduksjon av CO2-utslipp globalt, og gått inn i utvikling av fornybar energi. Westvik sier det ikke er noe motstridende å samtidig lete etter mer olje og gass.

– Vekst i fornybar energi vil være svært viktig for å dekke fremtidens energiettersørsel, men det vil samtidig være et stort behov for olje og gass i lang tid fremover. Utfordringen er blant annet å levere olje og gass med minst mulig CO2-avtrykk fra produksjonen, sier hun.

Rekruttering
Statoils langsiktige perspektiv gjør at de også satser aktivt på å rekruttere flere unge til bransjen.
– Vi ser at det har vært en lavere søkning til petroleumsfag blant unge i det siste. Men vi mener dette fortsatt er en spennende bransje å satse på. Statoil kommer nå til å ta inn flere lærlinger, og vi har også et eget prosjekt for å rekruttere unge ingeniører. Vi har behov for å styrke oss med mer kompetanse, og også erstatte de som etter hvert går av med pensjon. For vi skal drive i denne bransjen i lang tid fremover, sier hun.

Petro 2017
Petro 2017 arrangeres 30. og 31 august og har i år hovedtema: Viktige veivalg for fremtiden i nord. Konferansen har vært arrangert annet hvert år fra 1985 og er blitt en av de viktigste olje- og gasskonferansene i Norge. Årets konferanse samler som tidligere en rekke sentrale aktører fra næring, politikk og offentlig forvaltning.
Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet.

Andre artikler