Hvem får NPF-prisen 2018?

Komiteen har begynt sitt arbeid med å vurdere ulike kandidater til å motta NPF-prisen 2018. DU som er medlem i NPF kan også melde inn en verdig kandidat til årets pris og forslag med begrunnelse sendes til komiteens leder; Kristin Bremer Nebben.

NPF-prisen

Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en kandidat som har utmerket seg ved å sette olje og gass på dagsordenen.

Kriterier

Prisen tildeles en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og /eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement. NPF-prisen, et verk av en norsk kunstner, utdeles i forbindelse med Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Forslag kan sendes til Kristin Nebben

NPF-prisen som ble utdelt til Margareth Øvrum for 2017

Tidligere tildelinger
2017: Margareth Øvrum
2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler