NPF Prisen 2007 til Hans Henrik Ramm

NPF prisen er tildelt Hans Henrik Ramm. Ramm har med sitt engasjement vært en viktig premissleverandør av oljepolitiske saker gjennom mange år.

Ramm var en av flere nominerte kandidater foreslått av medlemmene i NPF og valget av året prisvinner ble enstemmig vedtatt av Styret for prisen. I styrets begrunnelse for valget, heter det at ”Hans Henrik Ramm er den beste av kandidatene ut fra kriteriene som er satt for NPF Prisen. Han er imponerende produktiv Han reiser sentrale problemstillinger, ofte på tvers av det store flertall og det som er ”politisk korrekt”. Debattene i bransjen hadde vært tjent med flere av hans kaliber”.

Maleri
Prisen, et maleri av den norske kunstneren Eva Harr, ble overrakt Ramm av leder i styret for prisen Egil Bergsager under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Til daglig er Ramm selvstendig næringsdrivende i Ramm Kommunikasjon. Han er utgiver og redaktør av epostnyhetsbrevet ”Behind The News” hvor han gir sine løpende vurderinger av aktuelle saker innenfor olje og gassbransjen. I tillegg har han jobbet som rådgiver for en rekke bedrifter i bransjen. Ut over dette har han skrevet en rekke bøker og han har gjennom sin karriere vært politisk aktiv blant annet som statssekretær i Høyre under Willoch regjeringen.

NPF Prisen

NPF Prisen – tidligere Studiefondsprisen – er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig. Prisen tildeles en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. NPFs medlemmer i alle lokallag foreslår kandidater til prisen, og valg av prisvinner skjer gjennom et bredt
sammensatt styre.

Tidligere tildelinger:

2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

 

Andre artikler