NPF Prisen 2008 til Oljedirektoratet

NPF Prisen 2008 ble tildelt Oljedirektoratet ved Bente Nyland. Tildelingen er en anerkjennelse av det faglig solide arbeidet direktoratet har gjort i utviklingen av de ulike scenariene for bransjens videre utvikling.

NPF Prisen tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden.

Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement. Det er NPFs medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite, og økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater.

– Årets pris ble tildelt Oljedirektoratet for deres betydning som faglig premissleverandør. De har i mange år maktet å sette viktige problemstillinger på dagsorden, men årets pris får Oljedirektoratet for arbeidet med de fire utviklingsbaner som ble presentert for noe over et år siden. Basert på solid faglig arbeid, har Oljedirektoratet på en god måte illustrert hvordan bl.a. ulike politiske beslutninger har stor betydning for verdiskapning og arbeidsplasser; uten å ta egne politiske standpunkt. Komiteen har også lagt vekt på at stoffet er presentert på en god pedagogisk måte.

Prisen ble mottatt av oljedirektør Bente Nyland.

Maleri

Prisen er et maleri av den norske kunstneren Magne Austad.

Tidligere tildelinger:

2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler