NPF-prisen 2009 tildelt Per Terje Vold

NPF-prisen har under Oljeindustripolitisk seminar blitt tildelt Per Terje Vold for hans mangeårige rolle som talsmann for bransjen.

NPF-Prisen tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden.

Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement. Det er NPFs medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite, og økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater.

– Årets pris tildeles en kandidat som gjennom flere år har gjort et arbeid langt ut over det ordinære for å profilere industrien og dens viktige posisjon i Norge. Per Terje Vold har samtidig hatt respekt for at det finnes andre syn, og arbeidet på bred front og respektert miljø- og fiskeriinteresser. Hans kunnskap og kompetanse gjør at han littes til i fagmiljøer og blant politikere, sier Egil Bergsager, leder i styret for prisen.

Tidligere tildelinger:

2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler