NPF-prisen 2010 tildelt Erik Haugane

NPF-prisen ble under Oljeindustripolitisk seminar tildelt Erik Haugane for hans mangeårige rolle som uredd talsmann for bransjen.

NPF-Prisen tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden.

Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement. Det er NPFs medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite, og økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater.

– Erik Haugane er en av de få lederne av norske oljeselskap som uredd har markert seg i den offentlige debatten. I de siste årene spesielt knyttet til hvordan vi skal sikre nye utbygginger, sa Egil Bergsager, leder i styret for prisen.

Tidligere tildelinger:

2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler